Efficiency of performance measurement system : the perspective of decision making

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Efficiency of performance measurement system: the perspective of decision making
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 917-923
Keywords:
LT
Valdymo apskaita; Veiklos vertinimo sistema; Veiklos finansinis pagrindimas; Sprendimų priėmimas.
EN
Management accounting; Performance measurement system; Balanced scorecard; Activity based costing; Decision making.
Summary / Abstract:

LTEkonominių sąlygų pokyčiai iškėlė naujus iššūkius valdymo sistemoms ir taip pat veiklos vertinimo sistemai. Siekti efektyvumo vėl tapo populiaru. Veiklos vertinimo sistema nėra išimtis. Veiklos vertinimo sistemos efektyvumo aspektui skiriama mažai dėmesio vadybos apskaitos studijose, bet jis labai įdomus ir svarbus. Efektyvaus vadovavimo tyrėjai ragina vystyti matavimo metodus, skirtus užfiksuoti informaciją apie visus verslo ir jo aplinkos aspektus. Tokių valdymo apskaitos teorinių koncepcijų įgyvendinimas praktikoje nereiškia, kad jos automatiškai bus inkorporuotos į sprendimo priėmimo procesą organizacijoje ir negarantuoja veiklos vertinimo sistemos efektyvumo. Straipsnio tikslas yra atskleisti veiklos vertinimo sistemos efektyvumą Lietuvos organizacijose. Empirinio tyrimo rezultatai leidžia daryti išvadą, kad veiklos vertinimo sistema yra efektyvi, kai ji yra daugiamatė. Stiprios koreliacijos tarp finansų, rinkos, kliento, vidinių procesų ir intelektualinio kapitalo matų įrodo, kad finansiniai rezultatai yra organizacijos veiklos galutinis taškas, kurį galima valdyti, valdant svarbiausius nefinansinius veiksnius, tokius, kaip klientai, procesai ir intelektualinis kapitalas. Veiklos vertinimo sistemos Lietuvos organizacijose yra daugiamatės. Jos atitinka veiklos vertinimo sistemos teorinę vertės kūrimo logiką. Informacijos svarbos lygis priklauso nuo sprendimų pobūdžio. Daugeliu atvejų finansinės informacijos nepakanka sprendimui priimti, nes dažniausiai ji rodo tam tikro sprendimo galutinį rezultatą, o ne priežastis, kurias galima valdyti.

ENChanges in economics’ conditions disclosed new challenges for management systems and performance measurement system as well. Efficiency seeking goal became popular again. Performance measurement system is not exception. The aspect of performance system’s efficiency attained the least attention in management accounting studies, but it is very interesting and important. Effective management researches calls for the development of measuring techniques which are designed to capture information on all aspects of the business and its environment. The implementation of such theoretically concepts of management accounting (Activity based costing or Balanced scorecard) into practice does not automatically imply its incorporation into decision making process in an organization and does not guarantee efficiency of performance measurement system. This paper’s aim is to disclose the efficiency of performance measurement system in Lithuanian organizations. The article disclosed when performance measurement system is efficient, how performance measurement systems influence decision making, to what extent and which kind of the information of performance measurement system is useful for decision making. Results of the research proved that performance measurement systems a multidimensional in Lithuanian organisations. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32647
Updated:
2020-04-04 19:40:47
Metrics:
Views: 11    Downloads: 6
Export: