Retail electricity price formation factors : Lithuanian case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Retail electricity price formation factors: Lithuanian case
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 1, p. 117-129
Keywords:
LT
Mažmeninė elektros energijos kaina; Elektros energijos kaina; Koreliacija; Regresija.
EN
Retail electricity price; Electricity price factors; Correlation; Regression.
Summary / Abstract:

LTElektros sektorius yra svarbi nacionalinės ekonomikos dalis. Pagrindinis šio sektoriaus produktas yra elektra, kuri yra viešoji gėrybė, vartojama namų ūkiuose ir kituose sektoriuose. Straipsnio tikslas yra įvertinus ryšius tarp mažmeninės elektros kainos ir jos veiksnių 2002–2010 m. laikotarpiu, parengti rodiklių sistemą, kuri galėtų paaiškinti mažmeninės elektros kainos lygį ir leis numatyti elektros kainos vystymąsi vidutiniu laikotarpiu. Mažmeninė elektros kaina susideda iš keturių didelių komponentų – elektros gamybos kainos, elektros perdavimo ir paskirstymo paslaugų kainos, ir elektros tiekimo paslaugos kainos. Elektros gamybos, paskirstymo ir perdavimo paslaugų kainos sudaro didžiausią dalį mažmeninės elektros kainos struktūroje. Elektros gamybos kaina labiausiai įtakoja elektros kainos pokytį vartotojui. Tendencijų analizė parodė, kad elektros kaina Lietuvoje turi tendenciją didėti. Kelerius pastaruosius metus ji buvo mažiausia Europos Sąjungoje, tačiau tuo pat metu jos augimo tempai buvo didžiausi. Koreliacinės analizės rezultatai parodė, kad prie 10 proc. reikšmingumo lygio egzistuoja tiesioginis ryšys tarp elektros kainos namų ūkiui ir rodiklių: elektros gamybos kainos; elektros gamybos apimties šiluminėse elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje, vandens ir vėjo jėgainėse ir kitose elektrinėse; elektros importo ir eksporto apimčių; ir kt. Nustatyta, kad prie 10 proc. reikšmingumo lygio egzistuoja netiesioginis ryšys tarp elektros kainos namų ūkiui ir kainos ir kiekio elektros energijos, pagaminamos Ignalinos AE; populiacijos, lito ir rublio kurso.

ENThe developed system of retail electricity price formation factors is presented in this paper. It allows understanding retail electricity price formation process. Factors having impact on electricity cost, profit and electricity volume consumed are analyzed. Factors allowing explaining the volume of electricity consumed are grouped under the economic, social, climatic, technical-technological, political and demographical criteria. Analysis of Lithuanian retail electricity price is performed. Retail electricity price structure, its development in Lithuania is presented. Overview of regulating environment is done. The results of correlation analysis disclosed the positive and negative relationships between electricity price for household and 55 indicators. Three multiple linear regression equations, enabling to link electricity price for household and its factors into a single set, are prepared. The equations are assigned to: describe electricity price for household by macroeconomic factors and factors that impact on electricity production costs; assess the impact of changes of electricity production structure on electricity price for household; assess the impact of quantities and prices of electricity production factors and macroeconomic indicators on electricity price for household, as well impact of changes of electricity production structure on electricity price for household. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41737
Updated:
2020-12-27 20:58:42
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: