Integruotas įmonės kaštų apskaitos modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Integruotas įmonės kaštų apskaitos modelis: disertacija
Alternative Title:
Integrated Model of Corporate Costs Accounting
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
114 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2000. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTIki 1950-ųjų metų pabaigos daugelio Vakarų įmonių veikla labiausiai buvo orientuota į gamybą. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas gamybos apimties didinimui ir kaštų mažinimui. Į tai buvo orientuota ir išlaidų apskaita, kas lėmė tradicinių išlaidų apskaitos sistemų naudojimą. Nuo 1980 metų versle pradėta vadovautis šūkiu “vartotojų poreikių patenkinimas”. Į rinką bei vertę orientuotoms vadybos sistemoms prireikė naujų išlaidų apskaitos sistemų. Tam buvo pasitelktos modernios išlaidų apskaitos sistemos: apribojimų teorija ir veiklų išlaidų apskaita. Apribojimų teorijos taikymas padeda atsižvelgti į įmonės “siaurąsias vietas” bei jas praplėsti. Veiklų išlaidų apskaita padeda eliminuoti veiklas ir jų išlaidas, kurios neprideda tokios vertės, už kurią pirkėjai būtų pasiryžę sumokėti. Pastaruoju metu valdymo apskaitoje daugiausia dėmesio skiriama veiklų išlaidų apskaitai bei apribojimų teorijai, tačiau jos plėtojamos atskirai viena nuo kitos. Jos skirtingai žiūri į nagrinėjamą objektą ir pateikia skirtingus rezultatus apie jį. Čia iškyla problema: ar įmanoma pajungti šias teorijas bendrų uždavinių sprendimui bei priversti jas “dirbti” kartu, tuo būdu gaunant galingesnį valdymo įrankį nei naudojant kiekvieną šių teorijų atskirai. Atsiranda būtinybė integruoti šias dvi modernias išlaidų apskaitos sistemas į vieną modelį. Pagrindinis jų skirtumas yra tas, kad ABC koncentruojasi į nenaudingų (nepanaudotų) veiklų ir išlaidų eliminavimą ar sumažinimą, o TOC juos traktuoja kaip palankias galimybes ir orientuojasi į “siaurųjų vietų” praplėtimą tam, kad galėtų sumažinti nepanaudotas veiklas ir jų išlaidas. Atsižvelgiant į tai, daktaro disertacijoje pateikiamas nepanaudotų išteklių valdymo modelis, kuris apjungia veiklų išlaidų apskaitos ir apribojimų teorijos skirtingus požiūrius. [Iš leidinio]

ENUntil the end of 1950, most Western companies were mostly involved in manufacturing. They were focused on increasing production and reducing costs. Consequently, they had expense accounting that determined the use of traditional expense accounting systems. In 1980, businesses adopted a new slogan – “satisfying consumers’ needs”. Market- and value-oriented management systems required new expense accounting systems and thus modern expense accounting systems were introduced: restrictions theory and accounting of operational expenses. The restrictions theory takes into consideration “narrow areas” while accounting of operational expenses helps eliminate those activities and related costs that do not add any value that customers would be willing to pay for. Lately, accounting has been focused on the accounting of operational expenses and restrictions theory although they are developed separately, as they treat the object at issue differently and yield different results. This leads to the following problem: is it possible to use these theories to achieve common objectives and is it possible to make them work together to create a more powerful management tool? A necessity arises to combine these two modern accounting systems. Their main difference is that ABC focuses on the elimination or minimization of useless (unused) activities while TOC treats them as opportunities and focuses on expanding “narrow areas” to minimize unused activities and related expenses. The dissertation provides a management model for unused activities that encompasses both accounting of operational expenses and restrictions theory.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10318
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 28
Export: