The Content of performance measurement system according to environment of organization

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Content of performance measurement system according to environment of organization
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2011, Nr. 16, p. 60-65
Keywords:
LT
Sudėtingumo teorija; Nenumatytų atvejų teorija; Veiklos vertinimo sistema.
EN
Complexity theory; Contingency theory; Performance measurement system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami kiekybinio tyrimo Lietuvos organizacijose rezultatai. Teorinis pagrindimas remiasi prielaida, kad nauja verslo aplinka, kuri nuolat keičiasi, stipriai įtakoja veiklos vertinimą, kas, savo ruožtu, paliečia finansinį ir nefinansinį vertinimą. Pagrindinis veiklos vertinimo sistemos (VVS) bruožas yra teorinio aprašomojo metodo įdiegimas praktiškai, jo įtraukimas į sprendimų priėmimo procesą ir sistemos patobulinimas atsižvelgiant į besikeičiančias aplinkos sąlygas ir vidinį organizacijos potencialą. Organizacijos aplinka yra vienas iš svarbiausių veiksnių, kuriuos organizacijos turi išanalizuoti ir prie jo adaptuotis, siekiant išlikti ir būti geresniais už konkurentus. Yra svarbu plėsti geresnį supratimą apie VVS skirtingomis aplinkos sąlygomis. Šiuo atžvilgiu vidinė ir išorinė organizacijos aplinka ir VVS turinys gali būti analizuojami skirtingų teorinių prielaidų - atsitiktinumo ir kompleksiškumo teorijų - kontekste. Išorinė aplinka gali būti analizuojama remiantis jos neapibrėžtumo lygiu ir jos statinėmis ir dinaminėmis dimensijomis. Vidinė aplinka galėtų būti analizuojama pagal jos kompleksiškumo lygį ir organizacijos reakcijos dimensijas - paprastumą/absorbciją. Remiantis tyrimo rezultatais galima konstatuoti, kad išorinė organizacijos aplinka sąlygoja reikiamą skaičių matmenų, o jos vidinė aplinka sąlygoja strategijos kompleksiškumą, tikslus, procesus ir sprendimų priėmimo diapazoną.

ENThis article presents results of quantitative research performed in Lithuanian organizations. Theoretical background is based on assumptions that new business environment which varies constantly influenced a strong interest in performance measurement, which, in turn, covers financial and no financial measurement. The main feature of performance measurement system (PMS) is application theoretical descriptive method into practices, incorporation of it to decision making process, and improvement of the system according to changing external conditions and internal potential of organization. Environment of organization is one of the most important factors which organizations have to analyze and adapt to it, in order to survive and be better than competitors. It is important to contribute to a better understanding of PMS in different environmental conditions. According to this aspect, internal and external environment of organization and the content of PMS could be analyzed in the context of different theoretical assumptions – contingency and complexity theories. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31122
Updated:
2018-12-17 13:02:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: