Application of performance measurement systems at the electricity sector of Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Application of performance measurement systems at the electricity sector of Lithuania
Alternative Title:
Organizacijos veiklos vertinimo sistemų taikymas Lietuvos elektros energetikos sektoriuje
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2011, 22 (3), p. 283-291
Keywords:
LT
Elektros energetikos sektorius; Elektros rinkos liberalizavimas; Strateginis valdymas; Veiklos vertinimo sistema; Veiklos vertinimo ypatumai.
EN
Electricity market liberalization; Electricity sector; Features of performance measuremen; Features of performance measurement; Management; Performance measurement system; Strategic; Strategic management.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijai būtina nuolat sekti ir analizuoti savo veiklą bei vertinti strateginių tikslų įgyvendinimo rezultatus. Kuriant organizacijos veiklos vertinimo sistemą (VVS), dažnai susiduriama su problema, kaip patikimai įvertinti įmonės veiklą ir strateginių tikslų pasiekimo rezultatus. Tyrimo tikslas – ištirti organizacijos VVS taikymą ir jų pokyčius Lietuvos didžiosiose elektros gamybos, skirstymo ir perdavimo įmonėse. Tyrimas parodė Lietuvos didžiųjų elektros gamybos, skirstymo ir perdavimo įmonių veiklos vertinimo specifiką. Tyrimo duomenų analizė leido išsiaiškinti elektros rinkos liberalizavimo įtaką šių įmonių veiklai ir veiklos vertinimo rodiklių svarbai. Įmonėse veiklos vertinimas daugiausiai taikomas kaip informacijos funkcija valdyti ir kontroliuoti įmonių veiklą. Valstybinis įmonių veiklos reguliavimas lemia, jog pačių įmonių vaidmuo rengiant ir įgyvendinant įmonių veiklos strategiją yra palyginti mažas, daugiausia apsiriboja vidine įmonių veiklos aplinka. Įmonėse plačiausiai buvo taikoma ABC veiklos vertinimo sistema. Taip pat visos įmonės taikė darbuotojų veiklos vertinimą. Nors visų įmonių VVS pasižymėjo strategijos įgyvendinimo vertinimo ypatumais bei tinkamumu juo naudoti strateginiu valdymo lygmeniu, vertinant visų įmonių veiklą dominavo finansinis veiklos vertinimas. VVS integracijos aspektu visų įmonių VVS buvo labai panašios: apėmė visas veiklos sritis, orientuotos labiau į vidinės nei išorinės aplinkos vertinimą, beveik visos buvo standartizuotos ir dokumentuotos.

ENConstant activity monitoring and analysis and evaluation of implementation results of strategic goals are necessary for an organisation. When developing a performance measurement system (PMS), an organisation usually faces a problem as to how to evaluate its activities and achievement results of strategic goals. The aim is to analyse the application of the PMSs and their changes in Lithuanian major electricity production, distribution and transmission companies. The research has revealed the specifics of performance measurement of Lithuanian major electricity production, distribution and transmission companies. The analysis of the research data allowed estimating the influences of the liberalisation of electricity market on activities of these companies and performance measurement indicators. In companies, performance measurement is mostly applied as an informative function when managing and monitoring their activities. State control of companies ‘activities determined the fact the role of companies in the development and implementation of the performance strategy is rather small and usually limited to the internal environment of companies’ activities. The ABC performance measurement system was widely applied in companies. All companies also applied measurement of employees’ performance. Although the PMSs of all companies were characterised with strategy implementation assessment peculiarities and their suitability for use at the level of strategic management, financial assessment of activities of all companies prevails. With regard to the aspect of PMSs integration, PMSs of all companies were similar: they covered all fields of activities focused more on internal than external assessment of the environment. Almost all of them were standardised and documented.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28670
Updated:
2018-12-17 12:57:49
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: