The interface between management accounting and modern management theories

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The interface between management accounting and modern management theories
Alternative Title:
Valdymo apskaitos ir modernių valdymo teorijų sąsajos
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2007, Nr. 12, p. 122-128
Keywords:
LT
Valdymo apskaita; Subalansuoti rodikliai; Apribojimų teorija; Ištekliais grįstas požiūris.
EN
Management accounting; Balanced scorecard; Theory of constraints; Resource based view.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinė verslo aplinka yra nepastovi. Pagrindiniai reikalavimai valdymo apskaitai šiuo metu yra strateginis požiūris ir nuolatinis tobulėjimas. Valdymo apskaita dažniausiai yra trumpalaikė ir orientuota į finansinius rezultatus. Poreikis koreguoti valdymo apskaitos sistemą, naudojant modernaus valdymo teorijas, atsirado dėl integruotos vertinimo sistemos trūkumo ir neefektyvaus strategijos diegimo. Klasikinė valdymo apskaita neapima procesų optimizavimo, vartotojų pasitenkinimo tyrimo ir darbo su personalu, o strateginis planavimas ilgesniam laikotarpiui taip pat negali būti atliktas dėl nepakankamo integruotumo. Vienas būdų tobulinti klasikinę valdymo apskaitą yra jos papildymas moderniais valdymo metodais: subalansuotų rodiklių sistema, apribojimų teorija ir ištekliais grįsta koncepcija. Pasitelkus subalansuotų rodiklių sistemą, veiklą siūloma koncentruoti šiomis pagrindinėmis strateginėmis sritimis: finansai, procesai, personalas, vartotojai. Apribojimų teorija svarbi identifikuojant trumpalaikius sėkmės veiksnius, koncentruojantis ties apribojimais ir nešvaistant išteklių neesminėms problemoms. Apribojimų teorijos trūkumai kompensuojami išteklių teorija: nustatomi ištekliai, lemiantys ilgalaikę kompanijos sėkmę. Apribojimų teorijos taikymas nustatant kritines įmonės sėkmės sritis, ištekliais grįsto požiūrio pritaikymas apibrėžiant konkurencinius privalumus ir veiklos vertinimas pagal subalansuotų rodiklių sistemos principus leidžia pereiti iš taktinio į strateginį valdymo apskaitos lygmenį.

ENAs the environment of business organizations is volatile nowadays, requirements for management accounting systems are changing. The key requirement for management accounting is strategical focus and continuous improvement. The need to adjust management accounting system arose from the lack of a holistic measurement system and unstructured strategy implementation processes. Strategy is crucial in company performance. The classical management accounting is mostly based on short-term financial results, but the areas of processes synchronization, customers' satisfaction and coaching of personnel are left uncovered. Therefore management accounting should be improved by modern management methods. Combination of management methods has been provided further in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17682
Updated:
2018-12-17 12:04:19
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: