Optimization of measures for accounting information reliability assurance : practical aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Optimization of measures for accounting information reliability assurance: practical aspect
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2010, Nr. 15, p. 1085-1091
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apskaita; Vidaus kontrolės sistema; Kontrolės procedūros; Optimizavimas; Accounting; Internal control system; Control procedures; Optimization.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Kontrolės procedūros; Optimizavimas; Vidaus kontrolės sistema.
EN
Control procedures; Internal control system; Optimization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tyrimo tikslas yra remiantis empiriniu tyrimu įvertinti optimalių kontrolės procedūrų įmonių vidaus kontrolės sistemose paieškos teorinio algoritmo tinkamumą. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausios įmonės kontrolės sistemoje yra atskleidimo ir prevencinė kontrolės procedūros, bet taip pat taikomos ir specialios procedūros. Mokslinėje ir metodinėje literatūroje siūloma naudoti daug kontrolės procedūrų, kurios skirtingai vadinasi, tiria skirtingus objektus, taiko skirtingus kontrolės ir duomenų rinkimo ir apdorojimo metodus. Norint suprasti kiekvienos procedūros esmę ir turinį, reikia parengti aiškų jos aprašą. Respondentai skirtingai surikiavo kontrolės procedūrų sąrašą ne tik pagal pagrindinius kriterijus: poveikio dydį, efektyvumą ir atitikimą aukščiausios vadovybės lūkesčiams, bet ir pagal apskaitos sritį, kurioje jos taikomos. Labiausiai priimtinos įvairių apskaitos sričių kontrolės procedūros yra šios: ilgalaikiam turtui – duomenų patikrinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, trumpalaikiam turtui – inventorizacija, nuosavybei – duomenų patikrinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, įsipareigojimams – atsakomybės atskyrimo patikrinimas, ir pajamoms ir kaštams – duomenų patikrinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Algoritmas, sukurtas teoriniu pagrindu, yra tinkamas taikyti ieškant vienos labiausiai priimtinos kontrolės procedūros, bet jo taikymas yra komplikuotas tuo atveju, jei reikia rasti kelių tinkamiausių procedūrų derinį. Tokiu atveju patartina rinktis tikslesnius metodus pagal procedūros poveikį.

ENIn the paper are provided results of monographic and empirical research seeking to find out ways for increasing of effectiveness of internal control systems in enterprises and other organisations. One of the ways to reach this task is formation of optimal list of detective, preventive and special control procedures, which allow preservation of required level of audit reliability and decrease of its costs. In the paper are also provided results of empirical research, which was provided in May and June of 2009 and in which participated 50 auditors. Using questionnaire, prepared by authors of this paper, it was evaluated importance of 19 detective, preventive and special control procedures according three criteria – impactability, efficiency and compliance with expectations of top-managers for usage in following accounting areas – fixed assets, current assets, property, liabilities, revenue and costs and defined most suitable control procedures for each of these accounting areas. Also, it was evaluated the suitability of theoretical algorithm and was concluded that it is useful for selection of most acceptable procedure and not enough suitable for formation of control procedures combination. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32703
Updated:
2018-12-17 12:54:28
Metrics:
Views: 41    Downloads: 10
Export: