Imperatives for enterprise strategists

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Imperatives for enterprise strategists
Alternative Title:
Imperatyvai įmonių strategijų rengėjams
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 1 (61), p. 75-82
Keywords:
LT
Strategijos formavimas; Imperatyvai; Imperatyvų taksonomija; Sprendimai; Instrumentarijus; Klasterinė analizė; Pragmatiškas; Vadovas; Charizmatiškas vadovas; Pragmatiškas vadovas.
EN
Strategy formation; Imperatives; Taxonomy of imperatives; Decision; Tools; Cluster analysis; Pragmatic leader; Charismatic leader.
Summary / Abstract:

LTĮmonės strategijos kūrimas gali būti tobulinamas ne tik strategijos rengimo instrumentais, bet ir plečiant dimensijas, apibūdinančias vadovų tipus, integruojant jas į tam tikrą sistemą. Straipsnio tikslas - parengti imperatyvus strategijos rengėjams ir ištirti, kokią įtaką verslo vadovų charakteris daro strategijos kūrimui. Siekiant sužinoti, kurie pagrindiniai imperatyvai daro įtaką imonių strategijos kūrimui, analizuojami Lietuvos ir pasaulio strategijos kūrimo mokyklų požiūriai, darbo metodai, mokslo literatūra. Bandoma aptarti, kokie strateginiai sprendimai atsispindi suformuotoje strategijoje. Tokių sprendimų kokybė gali būti suprantama kaip imperatyvų (reikalavimų, nurodymų, paliepimų, išmanymų, žinojimų) funkcija, besiremianti informacija, reikalinga sprendimams priimti. Šiame kontekste išskirti imperatyvai: 1) mokėjimas modeliuoti situaciją; 2) sugebėjimas atskleisti pokyčių įmonėje būtinybę; 3) sugebėjimas parengti pakeitimų strategiją; 4) sugebėjimas per pakeitimų laikotarpį taikyti patikimus metodus; 4) sugebėjimas įgyvendinti strategiją; 5) antreprenerinių imperatyvų svarba strateginei lyderystei. Straipsnyje nagrinėta, kaip pateiktieji imperatyvai vykdomi skirtingo charakterio verslininkų, ir kaip verslininko charakteris daro įtaką strategijos kūrimui smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėse. Buvo apklausti Kauno ir Šiaulių miestų bei apskričių įmonių savininkai. Tyrimas parodė, kad skirtingi verslininkų tipai, naudodamiesi skirtingais imperatyvais, kuria skirtingas strategijas ir atlieka skirtingus veiksmus, kad jas įgyvendintų. Strategijos tikslai ir sukūrimo būdai priklauso nuo strategų socialinių savybių ir socialinio konteksto.

ENThe article deals with the requirements for enterprise strategists. An assumption is made that enterprise strategy formation may be improved by using strategy planning tools, by widening dimensions that describe the types of entrepreneur, and by integrating them into a particular system, i.e. the taxonomy of imperatives. The authors analyze different approaches and work methods of various strategy development schools in Lithuania and abroad as well as extensive literary sources in order to answer which of the main distinguished imperatives has an impact on enterprise strategy formation. This is the major objective of the study. [...] The methodology of the study is mainly based on a complex analysis of strategy development including a comprehensive logical analysis and synthesis of foreign and local authors' scientific publications, the insights of the authors of the article, questionnaire survey, cluster analysis, and the methods of statistical data processing. The study method is qualitative and exploratory. Semistructured testing was used in the work as well as the survey of the following geographical range: enterprise owners (entrepreneurs, leaders, managers) from Kaunas and Siauliai city and district. The study revealed that entrepreneurs of different types form different strategies and perform different activities to implement them while using different imperatives. Moreover, the objectives and formation of a strategy depends on strategists' social qualities and social context inside which they act. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22545
Updated:
2018-12-17 12:32:15
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: