Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis: disertacija
Alternative Title:
The Model of Evaluating Intellectual Capital of Organization
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
157 lap
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir vadybos fakultete, Apskaitos katedroje. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Model of organizational intellectual capital valuation Kaunas, 2005 43 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertaciniame darbe išanalizuota per trisdešimt intelektinio kapitalo vertinimo metodų, nustatytos ir teoriškai pagrįstos intelektinio kapitalo vertinimo metodikos siaurosios vietos ir pažangios plėtotės kryptys. Darbe atskleistas intelektinio kapitalo vertinimo vaidmuo tradicinių ir modernių vadybos paradigmų kontekste, organizacijos valdymo proceso požiūriu ištirta intelektinio kapitalo vertinimo funkcija. Rekomendacijos ir sprendimai apibendrinti konceptualaus modelio forma, kurį sudaro loginė šešių etapų, įgalinančių nuosekliai ir kryptingai realizuoti organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo procesą, seka. Nustatytas funkcinis intelektinio kapitalo vertinimo metodų poliariškumas, kritinis metodų vertinimas ir suformuluoti racionalaus intelektinio kapitalo vertinimo principai įgalina organizacijas parinkti susiklosčiusios situacijos specifiką atliepiantį intelektinio kapitalo vertinimo metodą arba plėtoti originalią organizacijos poreikius tenkinančią intelektinio kapitalo vertinimo metodiką. Sukurtas organizacijos intelektinio kapitalo vertinimo modelis empiriškai patikrintas žinių organizacijoje. Darbe empiriniais tyrimais įrodyta, jog Lietuvoje bendrovės, nepaisant kylančių praktinių sunkumų, ne tik investuoja į nematerialiuosius išteklius, bet taip pat aktyviai ieško priemonių juos vertinti ir valdyti. Aptiktos objektyviosios ir subjektyviosios intelektinio kapitalo vertinimo prielaidos Lietuvos bendrovėse leidžia tvirtinti, jog intelektinio kapitalo vertinimo sprendimų poreikis Lietuvoje ateityje didės. [Iš leidinio]

ENWithin the dissertation thesis, one will find the analysis of more than thirty intellectual capital evaluation methods; the work identifies and provides theoretical justification for bottlenecks and advance development areas in the field of intellectual capital evaluation methodologies. The dissertation defines the role of intellectual capital evaluation in the context of traditional and modern management paradigms; it examines the function of evaluating intellectual capital from a position of organization management. Recommendations and solutions are summarized in a form of a conceptual model consisting of a logical, six stage sequence, which enables to implement intellectual capital evaluation process in organization consistently and coherently. The author establishes functional polarity of intellectual capital evaluation methods, critically examines the methods, and formulates the principles for rational evaluation of intellectual capital. All these steps enable organizations to select intellectual capital evaluation method corresponding to a specific situation they face or to develop original intellectual capital evaluation methodology serving the needs of organization. Produced model of intellectual capital evaluation in organization was empirically tested in a knowledge organization. Using empirical data, the work proves that, despite practical obstacles, Lithuanian companies not only invest into non-material resources, but also actively seek instruments for managing and evaluating them. Established objective and subjective preconditions for intellectual capital evaluation in Lithuanian companies support the claim that the need for intellectual capital evaluation solutions in Lithuania will continue to grow.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10337
Updated:
2022-02-07 20:09:04
Metrics:
Views: 31
Export: