Development of modern management accounting system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of modern management accounting system
Alternative Title:
Šiuolaikinės valdymo apskaitos sistemos plėtojimas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2010, 21 (4), p. 377-386
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valdymo apskaita; Valdymo apskaitos metodai; Pokyčiai; Verslo organizacijos; Veiklos vertinimas; Management accounting; Management accounting tools; Changes; Business organizations; Performance measurement.
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Pokyčiai; Verslas / Business.
EN
Business organizations; Changes; Performance measurement.
Summary / Abstract:

LTLietuvos ir užsienio mokslininkų bei specialistų atlikti valdymo apskaitos (VA) tyrimai atskleidė VA svarbą organizaciniams pokyčiams, įmonių plėtojimuisi ir parodė veiklos vertinimo teikiamą naudą. Šių tyrimų pagrindu atsirado poreikis diegti VA sistemas (VAS), efektyviai teikiančias informaciją vadovybės sprendimams priimti. Visgi, didelė mokslinių VA tyrimų dalis yra susijusi su atskirais VA metodais. Tik keletų atvejų buvo bandyta nustatyti priežasties ir pasekmės ryšius tarp organizacijų tipų, VA priemonių ir siekta tokį efektyvumą vertinti. Atliktų tyrimų, teorijų ir VA priemonių eklektiškumas sąlygoja šios problemos svarbą ir klausimą, kokias VA priemones turėtų pasirinkti vadovai, kokių reikėtų atsisakyti ir kokia VA struktūra yra efektyviausia. Taigi šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti teorines ir praktines VAS, suderintos su organizacijos aplinka, plėtojimo prielaidas. Būtent dėl minėtos priežasties šiame straipsnyje buvo išnagrinėtos teorinės ir praktinės šiuolaikinės VAS kūrimo ir diegimo prielaidos. Siekiant išsiaiškinti šias prielaidas, tyrimo metu buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, tyrimų, susijusių su VA, rezultatų sisteminimas, verslo organizacijų finansinė ir vadybinė atvejų analizė, valdymo ir VA teorijų sintezė. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad VA gali būti analizuojama atskiros organizacijos mastu, siekiant nustatyti optimalią VAS konfigūraciją (techninisvadybinis požiūris). Be to, įvairių kompanijų VAS gali būti lyginamos tarpusavyje, norint įvertinti sistemų plėtojimosi dėsningumus, ryšius tarp organizacijos veiklos, valdymo bei taikomų VA metodų ir nustatyti tinkamiausią variantą, sisteminant teorijas ir praktikas (pragmatinis-interpretacinis požiūris).Siekiant patikrinti teorines ankstesnių tyrimų prielaidas ir išnagrinėti VA praktiką, 2009 m. buvo atliktas empirinis tyrimas. Tiriant buvo atlikta pasirinktų verslo organizacijų analizė ir išanalizuotos 7 verslo organizacijos (perdirbimo, langų gamybos, vamzdžių gamybos, nekilnojamojo turto nuomos, muitinės paslaugų įmonės ir 2 finansų maklerio įmonės), kurios buvo suskirstytos į keturias grupes: vertės kūrėjus, rinkos kūrėjus, krypties keitėjus ir struktūros keitėjus. Organizacijos į minėtas grupes suskirstytos pagal kriterijus, apibrėžiančius šias organizacijų savybes ir požymius: verslo sektoriaus dinamiškumas, veiklos rezultatai, strategijos verslininkiškumo bei konservatyvumo lygis, tikslų ilgalaikiškumas, akcininkų lūkesčiai, išreikšti pageidaujamu kapitalo pelningumu. Taigi tyrimo metu buvo nustatyti šie VAS kaitos dėsningumai: VAS veikia vidinės, išorinės aplinkos pasikeitimai ir organizacijos vadovybės / akcininkų keliami tikslai bei lūkesčiai; kiekvienam organizacijos tipui yra būdingi skirtingi tarpiniai tikslai, kuriuos įgyvendinus yra maksimizuojamas investuoto nuosavo kapitalo pelningumas ir taip kuriama vertė akcininkams; organizacijos, veikiančios nepastovioje aplinkoje, turėtų taikyti nesudėtingas VAS ir priešingai, įmonės, veikiančios stabilioje aplinkoje, gali taikyti sudėtingesnius VA metodus; skirtingiems organizacijų tipams turėtų būti taikomi skirtingi VA priemonių rinkiniai. Tai yra svarbiausia prielaida kuriant šiuolaikines VAS. Vadovaujantis teorinėmis prielaidomis ir empirinio tyrimo rezultatais, buvo nustatyti šiuolaikinės VAS kūrimo principai. Įdiegus šiuolaikinę VAS ir norint, kad tokia sistema sėkmingai funkcionuotų, vien tik formalaus požiūrio nepakanka. Būtinas įmonės aukščiausios vadovybės palaikymas. [Iš leidinio]

ENThe main aspect of the relevance of this issue is the question what features should have modern MA and how should the existing MA systems be changed into modern ones. The objective of this paper is to examine theoretical and practical assumptions for the development of MAS adjusted with the environment of an organization. According to the mentioned objectives theoretical and practical assumptions for the development of modern MAS adjusted with the environment of an organization and satisfying management needs of timely receiving the most relevant information with no surplus costs was examined in this paper. The analysis of scientific literature, the systemization of results of different researches related to MA, the studies of business companies, the conduction of financial and managerial analysis, the synthesis of management/MA theories, methods and practical cases were made in this research. The research disclosed that MA could be assessed company-wide, seeking to find an optimal configuration of the local management accounting system (Technical - Managerial View). Also different MA theories, MAS of different companies can be compared and the best choice or conclusions can be achieved based on systemization of theories and practices (Pragmatic – Interpretive View). Besides that, relationship between MA and external environment in much wider context can be analyzed (Critical-Socio-Economic View). The performed analysis showed that MAS are strongly influenced by the internal, external environment and objectives of organization. Organizations differently pursue Return on Capital (ROE) maximization. Each type of organization has interim objectives helping them to cope with the obstacles of external/internal environment and to take advantage on possibilities. Companies performing in volatile environment use simpler MAS and vice versa, so different sets of MA tools should be applied to different types of organizations. [From the publication]

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27942
Updated:
2020-11-25 17:55:26
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: