Įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelis valdymo apskaitos aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelis valdymo apskaitos aspektu: disertacija
Alternative Title:
Customer Differentiation Model in the context of Management Accounting
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
128, [63] lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Kauno technologijos universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAplinkos pokyčiai sąlygojo įmonių valdymo permainas. Ypač svarbi tapo informacija, įgalinanti naujomis verslo sąlygomis priimti valdymo sprendimus, kuriais siekiama ne tik geriau tenkinti vartotojų poreikius, bet ir laikytis ekonomiškumo principų. Todėl iškilo būtinybė įmonės valdyme naudoti naujas valdymo priemones, kurios pagrindžia valdymo sprendimus, priimamus derinant ir pripažįstant įmonės išlaidų valdymo ir naudos kūrimo vartotojams svarbą. Tyrimo tikslas - suformuluoti įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelį, užtikrinantį išlaidų valdymo ir naudos vartotojams kūrimo procesų suderinamumą. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama vartotojų diferenciacijos samprata, kilmė, raidos ypatumai. Išanalizuojami vartotojų diferenciacijos metodologiniai aspektai, analizuojamos moderniosios vartotojų diferenciacijos veiksmingumo teorinės pasireiškimo prielaidos vadybos, vertės ir valdymo apskaitos teorijų kontekste, aptariami modernios vartotojų diferenciacijos sistemos tikslai bei struktūra, grindžiamos įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelio teorinės sudarymo prielaidos. Antroje darbo dalyje formuluojami vartotojų diferenciacijos modelio principai, empiriškai grindžiama įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelio struktūra, teorinių ir empirinių tyrimų kontekste sukuriamas įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelis, užtikrinantis valdymo apskaitos ir marketingo informacijos integraciją; Trečioje darbo dalyje tiriamas sudaryto įmonės prekių vartotojų diferenciacijos modelio veiksmingumas įmonės pavyzdžiu bei aptariamos tolimesnės vartotojų diferenciacijos plėtros perspektyvos. [Iš leidinio]

ENChanges in environment lead to changes in company management. Under new circumstances, information that allows businesses to take management decisions, aimed to satisfy better customers' demands and, at the same time, stick to the principle of economy, became very important. For this reason, there is a need to employ new tools in company management; tools that justify management decisions in terms of reconciling and recognizing the importance of controlling company's costs and creating value for customers. The aim of the research is to formulate customer differentiation model, which ensures compatibility of the processes of controlling costs and creating value for customers. In the first part of the work, the author examines the concept of customer differentiation, its origins, specific features in its development. The work thoroughly analyzes methodological features of customer differentiation; it examines conditions under which modern customer differentiation theories are utilized in the contexts of management, value and management accounting theories; the author discusses goals and structure of modern customer differentiation system, justifies theoretical preconditions for customer differentiation model. In the second part, principles of customers differentiation model are formulated, the structure of customer differentiation model is empirically grounded, in the context of theoretical and empirical research, the author creates customer differentiation model enabling integration of management account and marketing information; In the third part, the work tests the effectiveness of formulated customer differentiation model, by using a company as an example, and discusses further customer differentiation possibilities.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10528
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 12
Export: