Civilinis procesas : teorija ir praktika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Civilinis procesas: teorija ir praktika
Publication Data:
Vilnius : Teisinės informacijos centras, 2005-2009.
Pages:
4 t. (3532 p.)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Civilinio proceso teisenos; Civilinio proceso stadijos; Ieškinys; Bendros kompetencijos teismas; Law of Civil Procedure; Proceedings of Civil Procedure; Stages of Civil Procedure; Action; An ordinary court.
Keywords:
LT
Civilinio proceso stadijos; Civilinio proceso teisenos; Civilinis procesas; Ieškinys; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTMokymo priemonė parengta M. Romerio universiteto civilinio proceso teisės studijų programos pagrindu. Laikydamiesi civilinio proceso teorijos ir praktikos vienovės koncepcijos autoriai pateikia itin gausų nacionalinės jurisprudencijos pluoštą. Vengiant kartojimosi, mažiau taikomas lyginamasis ar istorinis, daugiau - sisteminis, analizės metodai, kiti teisės normų aiškinimo būdai. Autoriai išdėsto pagrindines šios teisės šakos teorines nuostatas, nevengia diskusijos, jei teisės aktai nebeatitinka Lietuvoje pasirinkto civilinio proceso modelio, pagrindinių visuomenės gyvenimo reglamentavimo bei teisėkūros principų arba jei praktika iškreipė įstatymo leidėjo mintį ir ketinimus. Kiekvieną teorinę nuostatą siekiama pagrįsti teismų praktika, jeigu tokia yra, arba sumodeliuotais praktiniais pavyzdžiais. Siekdami padėti suvokti civilinio proceso teisės vietą teisės sistemoje autoriai daugelį studijų programos klausimų nagrinėja siedami su kitomis teisės šakomis ar institutais. Pateikiama daug su aptariamais teoriniais klausimais susijusios praktinės medžiagos (Lietuvos teismų nutarimų, sprendimų, nutarčių, kitų valstybių teismų praktikos, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimų, apžvalgų, konsultacijų, Europos Bendrijų Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos ir t. t. - tiek pozityvios, tiek diskutuotinos, tiek ir, autorių nuomone, negatyvios), kuri turėtų padėti ne tik studentams mokytis taikyti teorines žinias praktikoje, bet ir jau dirbantiems praktinį darbą teisininkams, kasdien susiduriantiems su civilinio proceso teisės klausimais.

ENThe study guide is based on the study programme of the civil procedure law of the Mykolas Romeris University. By adhering to the concept of unity of the civil procedure theory and practice, the authors offer a very wide scope of national jurisprudence. In order to avoid repetitions, the comparative and historical methods are less applied than the systemic method and the method of analysis as well as other methods of interpretation of norms. The authors present the main theoretical provisions of this branch of the science of law. They do not avoid discussions in the event legal acts do not correspond to the model of the civil procedure applied in Lithuania, the key regulations of the social life and the principle of legislation or in the event the practice distorts the thought and intentions of the legislator. The authors attempt to ground each theoretical provision with court practice, if any, or with practical examples. In order to help perceive the place of the civil procedure law in the legal system, the authors analyse many issues of the study programme by relating them to other branches or institutes of jurisprudence. The article contains vast material related to the discussed theoretical issues (rulings, verdicts, decisions of Lithuanian courts, foreign court practice, rulings of the Senate of the Supreme Court of Lithuania and jurisprudence of the European Communities Court of Justice and the European Court of Human Rights whether positive, controversial or, in the authors’ opinion, negative), which should help students apply theory in practice as well as practising lawyers facing issues related to the civil procedure law.

ISBN:
9955557818
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19652
Updated:
2013-12-09 19:49:43
Metrics:
Views: 226
Export: