Teisinė vykdymo proceso prigimtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinė vykdymo proceso prigimtis
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2007, Nr. 1 (91), p. 72-77
Summary / Abstract:

LTCivilinis procesas nesibaigia teismo sprendimo priėmimu. Tam, kad būtų įgyvendinta jo teisinė galia, teismo sprendimas turi būti įvykdytas. Jei priimtas teismo sprendimas neįvykdomas savanoriškai, jį galima įvykdyti priverstinai. [...] Dėl teisinės vykdymo proceso prigimties vyrauja keletas nuomonių. Vieni jį laiko civilinės bylos tęsiniu ir atitinkamai paskutine, baigiamąja civilinio proceso stadija. Kiti autoriai laiko jį savarankiška teisės šaka, reguliuojama vykdymo teisės normų. Šiame straipsnyje pateikiami minėtų koncepcijų šalininkų argumentai bei tai pagrindžiantys samprotavimai. Straipsnyje analizuojamos vykdymo proceso, kaip civilinio proceso stadijos, jo dalies, bei vykdymo proceso, kaip savarankiškos teisės šakos, identifikavimo problemos bei vykdymo proceso vietos Lietuvos teisės sistemoje klausimai. Nagrinėjamu klausimu specialių mokslinių tyrimų Lietuvos civilinio proceso teisės doktrinoje neatlikta, dažniausiai vykdymo proceso teisinės prigimties klausimai epizodiškai nagrinėjami tik civilinio proceso vadovėliuose. Autorės nuomone, tiek Lietuvos, tiek kitų valstybių teisėje klausimas dėl vykdymo proceso teisinės prigimties ir jo vietos teisės sistemoje ir toliau lieka diskusinis. Straipsnyje pateikiama keletas išvadų, pagrindžiančių vykdymo proceso ir civilinio proceso tikslų, principų bei kai kurių institutų vienovę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vykdymo procesas; Execution.

ENCivil procedure does not end with the court’s decision. In order to execute the legal power of the latter, the decision must be realized. In case the decision made is not realized voluntarily, it may be executed compulsively. [...] There are several opinions as regards the legal nature of the execution process. Some authors consider it to be an extension of civil case and the final stage of civil procedure. Others consider it to be a separate branch of law regulated by the norms of execution law. The article presents the arguments used by the followers of the mentioned approaches and the respective reasoning. The article analyses the problems of identifying the execution process as a stage or part of civil procedure or as an individual branch of law, and determining the place of execution process in the legal system of Lithuania. In the legal doctrine of the Civil Procedure of Lithuania, there are no special scientific researches performed on this topic. Most often, the legal issued of decision execution process are analyzed only in the handbooks of civil procedure. According to the author, the issue of legal nature of execution process and its place in the legal system is still under question both in Lithuania and other countries. The article presents some conclusions reasoning the unity of the objectives of civil procedure, principles and some institutions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16449
Updated:
2018-12-17 12:01:45
Metrics:
Views: 60    Downloads: 19
Export: