Alternatyvus ginčų sprendimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvus ginčų sprendimas
Alternative Title:
Alternative dispute resolution
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 9 (87), p. 84-91
Summary / Abstract:

LTŠiuo straipsniu autorė tęsia alternatyvaus ginčų sprendimo (ADR) civilinėje ir komercinėje teisėje instituto analizę. ADR instituto samprata, atsiradimo ir paplitimo priežastys, teisinės ir socialinės adaptacijos Europoje rezultatai ir perspektyvos buvo aptartos straipsnyje "Civilinių ir komercinių ginčų alternatyvus sprendimas". Pasitelkdama į pagalbą Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos šalių ADR taikymo patirtį, autorė siekia atskleisti ginčų sprendimo alternatyviais būdais ir teisme pranašumus bei trūkumus. Nagrinėjamos tokių pranašumų ir trūkumų priežastys, pateikiamas jų teisinis vertinimas, ADR instituto reglamentavimo rekomendacijos. Autorės nuomone, išmanant ADR ir ginčo sprendimo teisme pranašumus ir trūkumus , galima neutralizuoti neigiamas tiek ADR, tiek teismo proceso savybes, neleidžiančias operatyviai, efektyviai ir kokybiškai spręsti iškylančius ginčus. Tai, autorės teigimu, gali būti pasiekta derinant ADR ir ginčo sprendimo teisme procesus, taip pat atskleidžiant bei visa apimtimi naudojantis vieno ar kito ginčo sprendimo mechanizmo pranašumais. Straipsnis padeda geriau suvokti ADR teorinį pagrindimą bei praktinį pritaikomumą, o kartu ir iš naujo įvertinti patį teismo procesą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Arbitražas; Alternatyvus ginčų sprendimas; Arbitration; ADR.

ENBy this article the author continues the analysis of the institute of alternative dispute resolution (ADR) in civil and commercial law. The conception of ADR institute, the reasons for this institute to emerge and prosper, the results and prospectives of its' legal and social adaptation in Europe were analysed in article "Alternative Resolution of Civil and Commercial Disputes". In the presented article the author, using the experience of applying ADR in the United States of America, countries of Europe, endeavours to discover the merits and demerits of resolving disputes in court and in alternative ways. The analysis provides a deeper look at the reasons for such merits and demerits to exist, also their legal evaluation and recommendations for the reglamentation of ADR institute. In the author's oppinion, the recognition of the merits and demerits of resolving disputes in court and in alternative ways enables to neutralize both negative features of ADR and litigation, which hinder to resolve arising disputes promptly and efficiently. The author believes that this can be reached by combining the proceses of ADR and litigation, also highlighting and using thoroughly the merits of one or another mechanism of dispute resolution. Thus the article helps to perceive better theoretical grounds of ADR and its' practical application, also to see the litigation itself in the new light. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6548
Updated:
2018-12-17 11:49:18
Metrics:
Views: 62    Downloads: 21
Export: