Kai kurios turto realizavimo vykdymo procese problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurios turto realizavimo vykdymo procese problemos
Alternative Title:
Some issues concerning the realization of property during an enforcement procedure
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 77 (69), p. 108-114
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bankrotas; Išieškojimas.
Keywords:
LT
Bankrotas; Išieškojimas.
Summary / Abstract:

LTNuo naujojo Civilinio proceso kodekso (CPK) priėmimo praėjo daugiau kaip dveji metai, ir teisminėje praktikoje jau pradeda aiškėti turto realizavimo vykdymo procese problemos. Problemų kyla įgyvendinant CPK 708 str. numatytą asmens, ketinančio pirkti išvaržomą turtą, teisę iki varžytinių pradžios antstolio nustatyta tvarka apžiūrėti parduodamą iš varžytinių turtą. CPK nenustato, kaip galėtų būti prieš skolininko valią apžiūrėtas išvaržomas skolininko būstas. Atsižvelgiant į žmogaus teisių apsaugos svarbą, CPK turėtų būti išsamiau reglamentuota teisė apžiūrėti parduodamą iš varžytinių gyvenamąją patalpą, nustatant ribojimus, išsaugančius toje patalpoje gyvenančių asmenų privatumo ir būsto neliečiamumo principus. Straipsnyje nagrinėjamos galimybės tobulinti varžytinių proceso teisinį reglamentavimą, kad išvaržomas turtas būtų parduotas kuo aukštesne kaina. Siūloma pakeisti CPK 704 str., suteikiantį teisę skolininkui pačiam surasti išvaržomo turto pirkėją, reglamentavimą, kad būtų išvengta galimybių piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir vilkinti išieškojimą. Vis dažniau pasitaiko, kad varžytinių dalyviai, pasinaudodami teisinio reglamentavimo ydingumu, bando nupirkti turtą labai maža kaina arba iš viso sužlugdyti varžytinių procesą. [...] pateikiami siūlymai pakeisti CPK 710, 713 str. nustatant, kad varžytinėse dalyvausiantis asmuo savo pradinį pasiūlymą dėl turto kainos visais atvejais pateiktų antstoliui tokia tvarka, kokia yra nustatyta dalyvaujant varžytinėse raštu (CPK 712 str.). Taip pat nagrinėjamas Sprendimų vykdymo instrukcijos 46 p. ir CPK 713 str. 5 d. santykis. [Iš leidinio]

ENMore than two years have passed since the adoption of the new Civil Procedure Code (CPC) and the problems in the implementation of the property sale procedure have become clearer in practice. Problems arise in the implementation of article 708 of the CPC, which establishes the right of a person, who intends to acquire the property sold by auction, to examine the property sold by auction before the start of the auction in the procedure set by the bailiff. The CPC does not specify how the dwelling house of a debtor, which is to be sold by auction, could be examined against the debtor’s will. Taking into account the importance of the protection of human rights, the CPC should provide a more detailed regulation of the right to examine a dwelling house, which will be sold by auction, specifying the limitations safeguarding the principles of privacy and the inviolability of domicile of persons dwelling in that house. The article examines the possibilities of the improvement of the legal regulation of the process of auctions, in order that the property sold by auction is sold at the highest possible price. It is suggested that the regulation of article 704 of the CPC, which grants the right to the debtor to find the buyer of the property sold by auction, be amended in order to avoid abuse of procedural rights and delays in the recovery of debts.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1885
Updated:
2018-12-20 23:05:08
Metrics:
Views: 37    Downloads: 4
Export: