Group action for the protection of the public interest in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Group action for the protection of the public interest in Lithuania
Alternative Title:
Grupės ieškinys viešajam interesui ginti Lietuvoje
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 7 (109), p. 22-29
Keywords:
LT
grupės ieškinys; viešasis interesas.
EN
group action; class action; public interest.
Summary / Abstract:

LTLietuvos civilinio proceso teisės doktrinoje yra skiriami liberalusis ir socialinis civilinio proceso modeliai. Tuo tarpu kitose valstybėse, kuriose grupės ieškiniai ne tik įteisinti, bet ir plačiai taikomi praktikoje, civilinio proceso teisėje skiriami individualusis ir kolektyvinis (grupinis) civilinio proceso modeliai. Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad Lietuvoje įtvirtintas individualusis civilinio proceso modelis. Individualusis civilinio proceso modelis yra ribotas, nes individui suteikia teisę teisme ginti išimtinai tik savo teises ir interesus. Tokia padėtis kelia tam tikrų problemų įtvirtinant grupės ieškinio institutą Lietuvos teisinėje sistemoje. Klasikinis grupės ieškinių procesas pirmiausia skirtas ginti didelių grupių interesus. Tačiau grupės ieškiniais gali būti sėkmingai apginamas ir viešasis interesas. Viešasis interesas ginamas grupės ieškiniais ir Lietuvoje. Autorius mano, kad taikant grupės ieškinių procesą galima veiksmingiau ir platesniu mastu atlikti viešojo intereso gynybos funkcijas. Tačiau Lietuvoje privatūs asmenys neturi galimybės ginti viešojo intereso, nes pareiškimą teismui dėl viešojo intereso gynimo gali pateikti tik prokuroras arba kita įstatymų įgaliota institucija. Toks reglamentavimas neatskleidžia visų grupės ieškinio instituto galimybių, taip pat neatskleidžia ir grupės ieškinio instituto galimybės vienu metu apginti tiek viešąjį, tiek privatųjį teisinį interesą.Grupės ieškinio procese teismo sprendimo prejudicinė galia, kitaip nei klasikinėje civilinio proceso doktrinoje, turėtų liesti ir nedalyvavusius byloje asmenis. Tačiau grupės ieškiniams visiškai netinkama dabartinė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 266 straipsnio formuluotė, be jokių išimčių draudžianti teismo sprendime nustatyti neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teises ir pareigas. Šiame kodekso straipsnyje reikėtų numatyti išlygą dėl grupės ieškinių. Lietuvoje grupės ieškinio pareiškimas tiesiogiai siejamas su viešojo intereso gynyba, taip yra ribojama galimybė grupės ieškiniu vienu metu apginti viešąjį ir privatų interesus. Ši ir kitos šiame straipsnyje keliamos grupės ieškinio instituto problemos galėtų būti sprendžiamos į Lietuvos teisės sistemą diegiant klasikinį grupės ieškinio modelį, kuris gintų ne tik viešąjį interesą, bet ir privačius visos grupės asmenų interesus. [Iš leidinio]

ENAn institute of group action is new in the legal system of Lithuania and has not been widely researched. The Code of Civil Procedure of the Republic of Lithuania of 2002, Article 49, part 5 provides that in order to defend the public interest the group action can be brought. However, none of such actions have been brought so far. The reason for this is not only a lack of experience, but also insufficient procedural regulation of group action. The Code of Civil procedure of the Republic of Lithuania provides for an individualistic model of litigation. This model is limited, since it enables to defend in court only individual rights or interests. This determines certain problems to establish the institute of group action in the Lithuanian legal system. A classical procedure of group actions is primarily intended for the protection of the interests of large groups. However, the public interest may also be successfully defended by group actions. Such a way of protection of the public interest is chosen also in Lithuania. The author considers that the procedure of group actions may protect the public interest more effectively and more expansively. However, private parties in Lithuania do not have a possibility to defend the public interest since this may be done only by a prosecutor or another authorized institution. Therefore, such regulation of the protection of the public interest does not reflect the whole potential of the institute of group action to protect the public interest. This and other issues of the institute of group actions could be resolved by introducing a classic model of group action to the Lithuanian legal system, which would not be limited to the protection of the public interest, but would also enhance the protection of private interests of an entire group of individuals. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13932
Updated:
2020-12-06 15:05:38
Metrics:
Views: 4
Export: