Kariuomenės veiklos audito specifika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kariuomenės veiklos audito specifika
Alternative Title:
Particularity of army performance auditing
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 14, p. 62-72
Summary / Abstract:

LTVeiklos auditas - nauja viešojo sektoriaus organizacijų veiklos kontrolės forma. Todėl Lietuva dar neturi reikiamos patirties nei jam organizuoti nei jam ataidi. Kariuomenės veiklos auditas - ne tik nauja, bet ir specifinė kontrolės forma. Jos specifika lemia ypatingas veiklos „produktas" - bendro naudojimo paslauga, kuri visuomenei gali būti pateikia tik išimtiniais atvejais - nepaprastosios ar karo padėties atveju, kai reikia ginklu ginti valstybę. Šios paslaugos kokybės taikos metu realiai įvertinti neįmanoma. Kariuomenės struktūrų auditas yra sudėtingas procesas, nes egzistuoja vertinimo kriterijų nustatymo, auditorių kompetencijos problemos ir su jomis susiję audito planavimo, organizavimo ir vykdymo sunkumai. Straipsnyje nagrinėjama kariuomenės veiklos audito aplinka, nagrinėjami karinių vienetų veiklos audito ypatumai ir nagrinėjamos karinių vienetų veiklos audito problemos. [Iš leidinio]

ENPerformance auditing is a new type of control in public sector organizations. Because of this Lithuania has not enough experience in organizing and prosecuting audits. Auditing of Lithuanian Armed forces is not only new but also a very specific form of control. Singularity of auditing is caused by these reasons: the „product" of Armed forces is an extra-ordinal service and it's impossible lo evaluate the quality of this service at peace time. The specific Armed forces performance makes diffieul t lo choose audit criteria, methods and causes specific requirements of auditor's qualification. In the article singularities and problems of performance auditing in the Armed forces are examined. In order to explain planning, organizing and prosecuting performance audit the clcmcntsof the Armed forces environment arc described. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12260
Updated:
2018-12-17 11:41:01
Metrics:
Views: 72
Export: