Organizacijų valdymo ir administravimo audito modeliavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų valdymo ir administravimo audito modeliavimas
Alternative Title:
Designing a framework for auditing organizations' management and administration
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 1163-1169
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Auditas; Valdymas; Organizacija; Administravimas; Veikla; Matavimas; Vertinimas; Modelis; Teisinė bazė.
EN
Audit; Organization; Management; Administration; Activity; Measurement; Evaluation; Model; Legal basis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šiuolaikinė organizacijų valdymo ir administravimo audito, kaip labai svarbaus organizacijų valdymo, administravimo bei veiklos matavimo, priežiūros ir tobulinimo mechanizmo samprata bei tokio audito taikymas. Remiantis įvairių šalių bei Lietuvos mokslininkų teorinių darbų ir taikomosios patirties pagrindu, analizuojama tokio audito dabartinė taikymo situacija, t.t, ir Lietuvoje, ypatingai akcentuojant dabartinę Lietuvos teisinės bazės, reglamentuojančios audito sampratą ir taikymą, trūkumus bei būtinus pokyčius šioje srityje. Naujausių mokslo ir taikomojo pobūdžio darbų analizės pagrindu, yra parengtas ir pristatomas universalus valdymo ir administravimo audito modelis, kuris leidžia kokybiškai išmatuoti ir įvertinti esamą, bet kurios organizacijos, nepriklausomai nuo jos veiklos srities ir pavaldumo, valdymo bei administravimo lygį, nustatyti to lygio priežastis, parengti organizacijų valdymo ir administravimo efektyvius pertvarkymus, siekiant šių procesų optimizavimo bei tuo pačiu sudaryti reikiamas sąlygas didinti ir garantuoti organizacijų veiklos efektyvumą ilgalaikiame periode. Siūlomas audito modelis, galėtų būti taikomas ir Lietuvos valstybės institucijų pagrindu veikiančiose bei jų valdomose organizacijose, o taip pat organizacijose, kurių veikla turi tam tikrą poveikį valstybės bei visuomenės interesams, tai įteisinant auditą reglamentuojančios bazės pagrindu. [Iš leidinio]

ENThe paper presents management and administration audit as an important mechanism for evaluating, controlling and improving an organization's management, administration and performance as well. There also are discussed the application opportunities of the audit in organizations' practice. On the grounds of the newest and most actual theoretical and applied works of various researchers, the peculiarities and application of this kind of audit in Lithuania is highlighted. In the paper Lithuanian legal basis referring audit conception and using, defects and changes required in this area are highlighted and discussed. The framework for auditing organizational management and administration is designed and presented. The presented framework as a guideline can be applied for measuring and evaluating the level of management and administration in any organization irrespective of organization work area, as well as identifying reasons and preparing effective organizational changes for optimizing enterprise activity in long run period. The presented framework can easily be applied in Lithuanian governmental institutions, as well as other organizations, practicing in public activities. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22400
Updated:
2018-12-17 12:31:50
Metrics:
Views: 29    Downloads: 10
Export: