Pre-primary education school professional and systemic management self-evaluation

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pre-primary education school professional and systemic management self-evaluation
Alternative Title:
Ikimokyklinio ugdymo mokyklos procesinio ir sisteminio valdymo įsivertinimas
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 2 (12), p. 32-39
Keywords:
EN
Pre-school education school; administration evaluation; internal audit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama ikimokyklinio ugdymo mokyklos valdymo įsivertinimo procesas ir metodika. Pateikta trumpa procesinio ir sisteminio valdymo teorija. Tyrimo tikslas: įsivertinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos "Ežerėlis“ valdymą. [...] Tyrimo eigoje parengtas tokios mokyklos vadovo vadybinės veiklos ir mokyklos rezultatyvumo nustatymo modelis, kurį sudaro 4 sritys, 20 kriterijų, 64 rodikliai, 198 iliustracijos. Kiekviena rodiklio iliustracija vertinama 4 lygiais. [...] Nustatyta, kad konkrečios mokyklos "Ežerėlis“ valdymas iš esmės atitinka II vadybinę kvalifikacijos kategoriją, o keturios valdymo sritys atitinka III vertinimo lygį. Faktai pagrįsti dokumentų turinio analize ir anketinės apklausos rezultatais. Dokumentai buvo pritaikyti 155 iliustracijų, o 103 anketų (40 darbuotojų, 63 tėvai) 52 klausimai - 32 iliustracijų vertinimų pagrindimui. Įsivertinimo sistema, kurią sudaro parengtas mokyklos vadovo vadybinės veiklos ir ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiklos rezultatyvumo vertinimo modelis, atitinka ne tik veiklos pobūdį, bet ir esamą vidinę situaciją: mokyklos "Ežerėlis“ valdymo struktūrą sudaro keturių padalinių pagal veiklos sritis tarpusavyje susijusi veikla - ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas ir metodinė veikla, vaikų sveikata ir mityba, ūkinė veikla ir finansinių bei ūkinių operacijų vykdymas. Pateiktas penkto kriterijaus "Vidaus audito organizavimas ir gautų duomenų panaudojimas tobulinant veiklą“ aštuoniolikto rodiklio "Vadovas geba vertinimo išvadas panaudoti rengiant mokyklos strategiją ir strateginį planą“ vertinimo pavyzdys. [Iš leidinio]

ENIn the article pre-primary education school's head management activities and school's resultativeness estimation model made of four areas, 20 criteria, 64 indices and 198 figures is analysed. Every figure is valued using 4 levels. It has been estimated that particular school's "Ezerėlis" management corresponds to Qualification category 11 of management, and four administration areas correspond to Evaluation level III. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17074
Updated:
2018-12-17 12:16:18
Metrics:
Views: 84    Downloads: 2
Export: