Sprendimų pasekmių rizikos lygmens įvertinimas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sprendimų pasekmių rizikos lygmens įvertinimas
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2006, Nr. 16, p. 46-52
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos rizikos įvertinimo problemos, priimant ir įgyvendinant įvairius sprendimus. Praktiškai dažnai remiamasi intuityviais samprotavimais, kurie įgalina manyti, jog priimtas sprendimas ar veiksmas yra geriausias šioje situacijoje. Atskleidžiami tokio požiūrio trūkumai. Nagrinėjamos euristikos ir racionalumo teorijos galimybės. Pabrėžiama, kad rizika yra priimto sprendimo racionalumo matas. Nagrinėjami vieno ir daugelio kintamųjų, veikiančių sprendimo kokybę, apskaičiavimo būdai ir taikytinos formulės. Daugiausia dėmesio skirta rizikos vertinimams atliekant veiklos auditą: rizikai, susijusiai su audito išvadomis, su audito planavimu, su audito procedūromis. Išskirti programų rizikos vertinimo ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rizika; Rizikos lygmuo; Rizikos lygmens įvertinimas; Euristika; Racionalumas; Audito rizika; Risk; Risk level; Assesment of risk level; Heuristics; Rationality; Risk of audit.

ENThe risk assessment problems taking and implementing decisions are analyzed. In reality quite often the intuitive reasoning is used which follows from the assumption that decision or action is the best one. Author points at the drawbacks of such attitude and analyzes the possibilities of heuristics and rationality theory. It is underlined, that the risk is some instrument to measure the rationality the decision. Paper presents estimations of one and many variables, calculations and formulas which influence the quality of decision. The exclusive attention is paid to the risk assessment in audit; risk connected with audit findings, with audit planning, and audit procedures. Features of risk assessment have been explored in the paper. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4566
Updated:
2018-12-17 11:46:19
Metrics:
Views: 25    Downloads: 2
Export: