Finansinis auditas : mokomoji knyga

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Finansinis auditas: mokomoji knyga
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus vadybos aukštoji mokykla, 2006.
Pages:
190 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTAudito paslaugų poreikis nuolat didėja. Audituota finansinė atskaitomybė dažnai tampa pagrindu sudarant naujus verslo sandorius, užtikrinant įmonės veiklos finansavimą ar investicijas, stiprina verslo partnerių ir visuomenės pasitikėjimą įmone. Šioje knygoje, remiantis nacionaliniais bei tarptautiniais audito standartais ir Lietuvos audito praktika, nagrinėjami svarbiausi finansinio audito klausimai ir problemos. Aptariami finansinio audito teoriniai pagrindai, teisinio reglamentavimo aspektai, finansinio audito proceso dalys. Ypač daug dėmesio skiriama audito įrodymams ir jų rinkimo būdams, vidaus kontrolei, informacijos reikšmingumui ir audito rizikai, audito duomenų atrankai. Kiekvienas skyrius baigiamas užduotimis ir testais, skirtais medžiagai pakartoti ir įtvirtinti. Knyga skiriama universitetų ir kolegijų studentams, studijuojantiems audito dalyką. Ji gali būti naudinga ir besiruošiantiesiems tapti auditoriais arba tik pradėjusiesiems verstis audito praktika.Reikšminiai žodžiai: Auditas; Audito reglamentavimas; Vidaus kontrolė; Audit; Regulation of audit; Internal control.

ENThe need for audit services has been continuously growing. An audited financial accounting quite frequently becomes the basis for conclusion of new business agreements, ensuring financing of activities of an enterprise or investments and strengthens the confidence of business partners and the society in the enterprise. The book, referring to the national and international audit standards and the audit practice of Lithuania, examines the most important issues and problems of the financial audit, discusses the theoretical basis for financial audit, the legal regulation aspects and the parts of the process of the financial audit. Especially big attention is dedicated to the audit evidence and the methods for its collection, the internal control, significance of information and the audit risks, as well as to the selection of the data for the audit. Each chapter is ended by tasks and tests, intended for repetition and consolidation of the materials. The book is intended for university and college students, who study the subject of audit and can also be of use to those, who prepare for becoming auditors or have commenced their engagement in the audit practice.

ISBN:
9955528125
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6029
Updated:
2013-04-28 16:20:57
Metrics:
Views: 200
Export: