Audito funkcijas vykdančių institucijų žmogiškųjų išteklių ugdymo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Audito funkcijas vykdančių institucijų žmogiškųjų išteklių ugdymo vertinimas
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2012, Vol. 17, no. 4, p. 1516-1527
Keywords:
LT
Žmogiškieji ištekliai; Mokymas; Audito įmonė.
EN
Human resources; Training; Audit institutions.
Summary / Abstract:

LTŽmogiškieji ištekliai tampa vis svarbesniu organizacijos efektyvios veiklos užtikrinimo garantu. Straipsnio tikslas yra išanalizuoti būdus, kaip tinkamai įvertinti žmogiškųjų išteklių tobulinimo galimybes audito funkcijas vykdančiose institucijose. Atlikta audito sampratos ir audito funkcijas vykdančių institucijų analizė parodė, kad dauguma audito apibrėžimų yra siejami su finansinės veiklos vertinimu. Remiantis audito taikymo praktikos pagrindu ir teoriniais darbais, galima teigti, kad ši nuostata jau seniai nebeatitinka realios situacijos. Nuolat kintantys mokesčių, apskaitos, audito ir kiti įstatymai, reikalauja nuolatinio auditorių mokymosi, kad sugebėtų tinkamai įvertinti įmonių bei įstaigų finansinėse ataskaitose pateikiamų duomenų teisingumą. Atlikus tyrimus nustatyta, kad Lietuvos audito rinkoje egzistuoja nemažai problemų, kurios įtakoja atliekamo audito kokybę. Sunku nustatyti, koks yra valstybinių auditorių pasirengimo lygis. LR Valstybės kontrolėje nėra įdiegtos Valstybės kontrolės pareigūnų atestavimo sistemos. Pagal Valstybės tarnybos įstatymą, valstybės tarnautojo veiklą vertinimo komisija vertina tik tuomet, kai vadovas valstybės tarnautojo veiklą įvertina „labai gerai, patenkinamai ir nepatenkinamai“, todėl kyla rizika, kad dirbančiam tik „gerai“ darbuotojui ateityje gali pritrūkti motyvacijos stengtis ir toliau dirbti našiai ir efektyviai. Didelė Valstybės kontrolės darbuotojų kaita rodo jų nepasitenkinimą institucijoje dirbamu darbu. Atliktas tyrimas parodė, kad svarbu pakankamai dėmesio skirti nuolatiniam darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui ir mokymams.

ENHuman resources (employees) are becoming an increasingly significant warrant ensuring efficiency of the organization‘s activities. Institutions executing audit functions do not differ from other organizations with respect to human resources as means of ensuring the efficiency of their activities. Properly selected and trained human resources, with their respective competences and education, are the source of the organization‘s competitive advantages; as it is the organization‘s employees who are involved in the formation, implementation, management and control of the organization‘s strategies. The main Lithuanian audit market problems are identified in the article; analysed human resource structure and qualification. The investigation and analysis of theoretical and methodological aspects of the assessment of human resources included application of the systemic and comparative analysis of concepts, methodologies and conclusions announced in research literature, logical generation of conclusions. The assessment of human resources should be conducted in each organization, aiming to ensure a successful functioning of the organization. The investigation results could serve as the basis for the improvement of human resources within institutions executing audit functions. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43166
Updated:
2018-12-17 13:22:15
Metrics:
Views: 17    Downloads: 10
Export: