Veiklos audito aspektai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdžiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiklos audito aspektai Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų pavyzdžiu
Alternative Title:
Aspects of the performance audit, based on the Lithuania's and the United States of America's examples
In the Journal:
Vadyba [Journal of management]. 2006, Nr. 2 (9), p. 81-88
Keywords:
LT
Reikalavimai veiklos auditui; Valdžios institucijos; Veiklos auditas; Veiklos audito ataskaita; Veiklos audito ataskaitos.
EN
Government institutions; Performance audit; Performance audit report; Performance audit reports; Requirements for performance audit; Requirements for the performance audit.
Summary / Abstract:

LTVeiklos auditas kaip nauja audito valdymo forma naudojama viešojo administravimo institucijose, pasižymi specifika ir keliamais reikalavimais audito institucijoms, auditoriams ir jų veiklai. Jungtines Amerikos valstijos kaip viena pažangiausių pasaulio šalių turi veiklos audito sistemą, kuri tam tikrais aspektais skiriasi nuo Lietuvos sistemos. Šiame straipsnyje analizuojamos veiklos audito sistemos Lietuvoje ir JAV, reikalavimų audito veiklai, auditoriams ir ataskaitų rengimo aspektais. Pateikiama lyginamoji analizė, identifikuojant pagrindinius panašumus ir skirtumus. Atkreipiamas dėmesys į naujojo viešojo administravimo sąsajas su veiklos auditu. [Iš leidinio]

ENPerformance audit is the new form of audit management, using in the public administration institutions, having a specify of the requirements for audit institutions, audit staff and their activity. The United States of America is one of the most advanced states in the world. The USA has the audit system, which has some differences from the Lithuania's audit system. Those systems are analysing in this publication, focusing on requirements for institutions, personnel and reporting. There is the comparative analysis, identifying main similarities and differences. There are some new public administration and performance audit interface's dimensions named too. [From the publication]

ISSN:
1648-7974
Related Publications:
Veiklos auditas / Stasys Puškorius. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. 351 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47859
Updated:
2019-02-07 11:59:59
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: