Elektroninė valdžia : poveikis viešajam valdymui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninė valdžia: poveikis viešajam valdymui
Alternative Title:
E-government: impact on public administration
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 2, p. 55-62
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu didelį poveikį viešajam valdymui daro globalizacija. Žinių visuomenė reikalauja iš viešojo sektoriaus tokios pat paslaugų kokybės kaip ir versle, todėl naujos viešojo administravimo organizacijų vykdomos operacijos tampa paprastesnės, skaidresnės, dinamiškesnės, orientuotos į viešųjų paslaugų vartotoją ir lanksčiai reaguoja į nuolatinius pokyčius. Viešasis valdymas vis dažniau taiko sėkmingą bendradarbiavimo organizacijoje ir už jos ribų verslo patirtį sprendžiant valdymo problemas. Straipsnyje nagrinėjamos viešojo valdymo tendencijos, akcentuojant e. valdžios kaip valdymo priemonės vaidmenį. Siekiant geriau atskleisti viešojo valdymo pokyčių turinį, išskirti pagrindiniai viešojo valdymo principai: valstybės funkcijų atlikimo, darnos, valdžių pasidalijimo, įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia ir objektyvumo, efektyvumo, atskaitingumo, finansinių iðteklių racionalaus naudojimo, skaidrumo ir viešumo, dalyvavimo, tarnybinio bendradarbiavimo, subsidiarumo ir vieno langelio. Remiantis išskirtais viešojo valdymo principais buvo atliktas valstybės tarnautojų nuomonių tyrimas, kuris rodo e. valdžios įtaką principų įgyvendinimui Lietuvos viešajame sektoriuje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: E valdžia; E-vyriausybė; Viesas administravimas; Viešojo valdymo pokyčiai; Žinių visuomenė; E government; E-gonerment; European Union; Knowledge society; Public administration; Public management trends; Europos Sąjunga (European Union).

ENRecently globalization processes make a huge impact on public management. Knowledge society requires from public sector the same quality of services as are offered by business representatives. Consequently new public administration organizations harmonize operations, become simple, more transparent, dynamic, user-centered and flexible. Public sector often applies successful business experience solving management problems. E-government solutions supporting communication and co-ordination activities within public organizations and outwards become extremely important. The paper investigates public management trends underlining importance of e-government as a management tool. In order to analyze the essence of changes in public management the main public management principles were distinguished: state functions implementation, authorities’ separation, law superiority, abuse of law prohibition, impartiality, accountability, use of rational financial resources, transparency and publicity, participation, officials’ collaboration, "one stop shop". The paper provides survey‘s results showing officials’ opinions towards public management principles implementation and their impact on Lithuanian public sector. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26526
Updated:
2013-05-18 13:57:40
Metrics:
Views: 26
Export: