Vidaus audito sistemos kūrimas Lietuvos valstybiniame sektoriuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito sistemos kūrimas Lietuvos valstybiniame sektoriuje
Alternative Title:
Creation of internal audit system in the public sector of Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vidaus audito įtaka valstybiniam sektoriui, vidaus audito tikslai ir būtinumas, analizuojama vidaus audito raida Lietuvoje, vertinamas vidaus audito tarnybos vaidmuo. Pateikiami pasiūlymai vidaus audito sistemai tobulinti valstybiniame sektoriuje. Pasaulinė audito praktika parodė, kad vidaus auditorių veikla yra labai plati, apimanti visas organizacijos veiklos sritis ir padalinius, vidaus auditorius bendrauja su visais darbuotojais, jis tapo vidiniu konsultantu, kuris pataria, kaip padidinti organizacijos vertę. Vidaus auditorius gali pateikti vadovybei konkrečius pasiūlymus organizacijos veiklai gerinti, veiklos politikai ir strategijai keisti, rizikai mažinti. Vidaus auditoriaus požiūris į dabartinę organizacijos veiklą ir jos perspektyvas yra kur kas platesnis ir gilesnis negu kitų atsakingų darbuotojų. Ypač tai aktualu valstybiniame sektoriuje, kur daug vadovų pasižymi konservatoriškumu, nelankstumu, naujovių baime. Vidaus audito vaidmuo valstybiniame sektoriuje yra labai didelis, nes svarbu, kad būtų nuolat kontroliuojama, ar nešvaistomos, nenaudojamos savanaudiškais tikslais biudžeto lėšos. Vidaus audito sistemos valstybiniame sektoriuje organizavimo klausimų Lietuvoje plačiau niekas nenagrinėjo. Lietuvoje vidaus auditas dar neturi pakankamai išvystytos teisinės bazės. Tyrimo objektas - vidaus audito kūrimas valstybiniame sektoriuje. Tyrimo tikslas – ištirti ir įvertinti kaip kūriama vidaus audito sistema valstybiniame sektoriuje.

ENThe article discusses the impact of internal audit on public administration sector, the necessity for existence of and goals of internal audit, the author analyzes evolution of internal audit in Lithuania, assesses the role of internal audit service. The work presents recommendations for improving internal audit system in public administration sector. Global practice of audit demonstrated that the scope of activities carried out by internal audit is very wide, it comprises all function areas and departments in an organization, internal auditor communicates with all employees, (s)he becomes an internal consultant advising on how to increase the value of organization. Internal audit can submit to company management specific recommendations on how to improve company activities, to change operational policy and strategy, manage risk. Internal auditor's attitude towards current activities of organization and future perspectives is much broader and deeper than that one of other employees. This circumstance is especially important in public administration sector. This is especially relevant in public administration sector, where many executives stand out as conservative, inflexible leaders fearful of innovation. The role of internal audit in public administration sector is very significant, because it is important continuously to ensure that budget funds are not embezzled or misused for personal purposes. Issues related to organization of internal audit system in public administration sector in Lithuanian did not receive a lot of attention from researchers. In Lithuania, internal audit still does not have sufficiently developed legal basis. The object of the research is creation of internal audit in public administration sector. The goal of the research is to examine and evaluate how internal audit system is created in public administration sector.

ISBN:
9955-9841-0-4
Related Publications:
Veiklos auditas / Stasys Puškorius. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. 351 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6632
Updated:
2013-04-28 16:27:58
Metrics:
Views: 42
Export: