Vidaus audito reikšmė valstybinio universiteto valdymui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidaus audito reikšmė valstybinio universiteto valdymui
Alternative Title:
Significance of internal audit in management of state university
In the Journal:
Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos [Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives]. 2006, Nr. 1, 197-202
Keywords:
LT
Auditas / Audit.
Summary / Abstract:

LTLietuvos aukštojo mokslo plėtros plane 2006-2010 metams didelis vaidmuo skiriamas valstybinių universitetų vidaus valdymo tobulinimui, kuris neišvengiamas be tinkamos vidaus kontroles ir vidaus audito. Vidaus audito ypatumus valstybiniuose universitetuose lemia teisinė bazė, organizacinė struktūra, studijų programų specifika, fakultetų ir padalinių įvairovė, finansavimo šaltiniai, informacinės sistemos bei technologijos ir kt. Vakarų institucijų tyrimai rodo, kad vidaus auditas ir vidaus kontrolė universitetuose vertina strateginio plano tikslų įgyvendinimą, naudojant jau patikrintą ir patikimą finansinę informaciją ir finansinę atskaitomybę išteklių valdymui ir turto saugumui užtikrinti. Tikslai, jų pasiekimo rizika ir jos valdymas turėtų būti numatyti universiteto fakultetų ir kitų padalinių lygmenyje. ERM koncepcija apjungė sisteminį ir struktūrinį rizikos valdymą, perkėlė rizikos valdymo centrą nuo taktikos į strategiją. Universitetas turi parengti ERM valdymo politiką ir procedūras, neapsiribodamas finansinėmis rizikomis. Kontrolės aplinka - kontrolės pagrindas, kurį darant labai svarbu turėti tinkamą rašytinę etikos politiką. Universiteto darbuotojai privalo turėti pakankamą supratimą apie rizikas ir kontrolės priemones. Vidaus audito misija - padėti vykdyti universiteto misiją atliekant veiksmingą asignavimų, žmogiškųjų išteklių ir turto finansinį bei veiklos auditą, studijų ir mokslinio darbo kokybės bei valdymo kontrolę ir stebėseną. Universiteto vidaus kontrolės sistemos pagrindas - pozityvi vidaus kontrolės aplinka, paremta etikos kodeksu, ir adekvačios vidaus kontrolės procedūros.Reikšminiai žodžiai: Vidaus auditas; Vidaus kontrolė; Strateginis planavimas; Internal audit; Internal control; Ethics; Strategical planning.

ENAn internal auditing is a very important tool of management of a profit and non-profit organizations including the universities. COSO recommends to improve activity of all subjects using risks management, ethic code and ethic policy and planning of strategy. The universities improve management of study programmes, assets, financial and human resources with help of an internal control and the internal auditing. [From the publication]

ISSN:
2029-1175; 2351-5597
Related Publications:
Veiklos auditas / Stasys Puškorius. Vilnius : Lietuvos teisės universiteto Leidybos centras, 2004. 351 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4208
Updated:
2020-07-28 20:26:22
Metrics:
Views: 38    Downloads: 9
Export: