Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
301 p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)
Notes:
Bibliografija ir rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Kirčiavimas; Akcentologija.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTŽinyną sudaro sisteminis visos bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo aprašas, bendrinių ir tikrinių žodžių kirčiavimo normas, bendrinių ir tikrinių žodžių žodynai (pateikti kompaktinėje plokštelėje). Žinyno teorinėje dalyje pateikiamos pagrindines kirčiavimo taisyklės, aptariami įvairių kalbos dalių kirčiavimo dėsningumai. Lietuvių kalbos kirčiavimas siejamas su žodžių daryba ir kaityba. Bendrinių žodžių žodynas parengtas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ (2000) ir jo elektroninės versijos (2003) pagrindu. Jis dar papildytas plačiau vartojamais tarptautiniais žodžiais, terminais. Iš viso pateikiama daugiau kaip 44 000 žodžių. Žodyne pirmiausia pateikiamos privalomosios kirčiavimo normos, tačiau nevengiama ir bendrinėje kalboje leidžiamų gretybių. Į tikrinių žodžių žodyną, sudarytą iš įvairių šaltinių, įtraukta daugiu kaip 15 000 žodžių. Čia pateko Valstybinės lietuvių kalbos komisijos aprobuoti valstybių ir jų sostinių vardai, tradiciniai vietovardžiai, įvairūs geografiniai pavadinimai, bendrinei lietuvių kalbai teiktini lietuvių vardai, taip pat žymesnių asmenų pavardės. [Iš leidinio]

ENThe directory is made from systemic inventory of all stressing rules applicable in general Lithuanian language, stressing norms of generic and proper words, and dictionaries of generic and proper words (on CD). Theoretical part of the directory delivers the main rules of stressing and discusses stressing regularities of various language parts. In Lithuanian language, stressing is related to the composition and the inflection of words. This dictionary of generic words was prepared on the basis of Contemporary Lithuanian Dictionary (2000) and its electronic version (2003). In addition, it was supplemented with widely used international words and concepts. The dictionary, first of all, presents compulsory stressing norms, but does not avoid adjacencies allowed in general Lithuanian language. The dictionary of proper names, composed using various sources, includes more than 15 000 words. It involves names of states and their capitals, traditional place-names, various geographical names, Lithuanian names suggested to general Lithuanian language, and family names of some known personalities; all proper words delivered in the dictionary were approved by the State Commission of the Lithuanian Language.

ISBN:
9789955202110
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13419
Updated:
2013-04-28 17:41:50
Metrics:
Views: 101
Export: