Dėl VLKK koreguotų priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normų

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl VLKK koreguotų priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normų
Alternative Title:
Concerning the norms of accentuation of suffixal verbs adjusted by the Commission of the Lithuanian language
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 58-64
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTValstybinė lietuvių kalbos komisija 2005 metais priėmė Rekomendaciją, kurioje pasiūlė pakoreguoti kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normas. Norint išsiaiškinti, kaip tuos pakeitimus palaiko reali vartosena, buvo atliktas priesaginių veiksmažodžių, kurių kirčiavimo norma buvo koreguota, vartojimo tyrimas trijuose skirtinguose Lietuvos regionuose. Tyrime dalyvavo 600 žmonių (po 200 iš kiekvieno regiono). Šiame darbe pristatomi tyrimo rezultatai, jie analizuojami, vertinami. Didžioji dauguma VLKK siūlymų yra palaikomi realios vartosenos. Straipsnyje iškeliami problemiškesni atvejai, teikiamos rekomendacijos ateityje, atsižvelgiant į sistemiškumo reikalavimus ir realios vartosenos polinkius, kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normą dar kartą tikslinti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Kirčiavimo norma; Kirčiavimo variantai; Kirčiavimo variantas; Kodifikuota kirčiavimo norma; Priesaginiai veiksmažodžiai; Realios vartosenos polinkiai; Vartosenos polinkiai; Codified norm of accentuation; Norm of accentuation; Standard Lithuanian; Standard Lithuanian language; Suffix verbs; Suffixal verbs; Tendencies of real usage; Tendencies of usage; Variant of accentuation; Variants of accentuation.

ENIn 2005 the Commission of Lithuanian Language initiated the Recommendation where the adjustment to the norms of accentuation of suffixal verbs was proposed. In order to ascertain how these changes are maintained by the real usage, the research into the suffixal verbs that norms of accentuation were adjusted was accomplished in three different regions of Lithuania. 600 of people participated in the research (200 from each region). In this work the results of the research are presented, analysed and assessed. The biggest part of the proposals by the Commission of Lithuanian Language is maintained by the real usage. The problematic cases are posed in the article, the recommendations to revise the norm of accentuation of some suffixal verbs in the future are given regarding the requirements of systematicity and the tendencies of the real usage. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34425
Updated:
2018-12-17 13:08:40
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: