Būdingosios futbolo laidų kirčiavimo klaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būdingosios futbolo laidų kirčiavimo klaidos
Alternative Title:
Characteristic accentuation mistakes in football programmes
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2011, Nr. 4 (66), p. 64-70
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos kultūra / Language culture; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology.
Summary / Abstract:

LTTelevizijos ir radijo žurnalistų kalba daro įtaką visos visuomenės kalbai, todėl jai turėtų būti keliami patys aukščiausi reikalavimai, kalba turėtų būti taisyklinga, prestižinė. Viena iš silpnesnių žurnalistų kalbos vietų - taisyklingas kirčiavimas. Tyrimai rodo, kad tarties ir kirčiavimo klaidų dažnai pasitaiko žurnalistų, laidų vedėjų kalboje. Ne išimtis ir sporto laidų vedėjų, rungtynių komentatorių kalba - ji ne visada yra taisyklinga. Atlikto tyrimo tikslas - išanalizuoti vieno žymiausių mūsų šalies futbolo laidų žurnalisto Nerijaus Kesmino kalbą kirčiavimo aspektu. Tyrimui pasirinkta trijų televizijos laidų (tiesioginių trejų futbolo rungtynių transliacijų komentavimas) kalba. Gauti rezultatai parodė, kad N. Kesmino kalba nėra prasta. Vis dėlto kirčiavimo klaidų, sisteminių ir pavienių, padaroma nemažai. Straipsnyje aptariamas futbolo rungtynių komentatoriaus kalbos kirčiavimo taisyklingumas, išryškinamos būdingosios sisteminio pobūdžio kirčiavimo klaidos, jos gretinamos su norminiais kirčiavimo atvejais, aiškinami bendrinės kalbos kirčiavimo dėsningumai, teikiamos rekomendacijos, kaip tokių klaidų išvengti. Straipsnis galėtų būti aktualus futbolo ir kitų televizijos, radijo sporto laidų žurnalistams, kūno kultūros specialybių studentams ir mokytojams, treneriams, pagaliau - patiems sportininkams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Futbolas; Kalbos kultūra; Kirtis; Kirčiavimo klaida; Kirčiavimo norma; Priegaidė; Priegaidės; Accent; Accentuation mistake; Accentuation norm; Football; Mistake of accentuation; Standard Lithuanian; Standard language norms; Stress; Syllable accents.

ENThe language of television and radio journalists has the power to influence the language across the society, therefore, it should be subject to the highest requirements; language should be correct and prestigious. Correct accentuation is one of the weaker sides of the language of journalists. Studies show that the mistakes of pronunciation and accentuation in the language of journalists and programme presenters are rather common. The language of sports presenters and sports commentators does not make an exception - it is not always correct. The goal of the study is to analyse the language of Nerijus Kesminas, one of the most well-known journalists of football programmes in our country, in terms of accentuation. The language of 3 television programmes (commentary on 3 live football broadcasts) has been selected for the study. The results have shown that the language of Nerijus Kesminas is not poor. Nevertheless, accentuation mistakes, whether systematic or random, are rather numerous. The article discusses the accuracy of accentuation in the football commentator's language and highlights the most characteristic accentuation mistakes of systematic type, which are juxtaposed to the standard accentuation cases; accentuation patterns in the standard language are explained; recommendations on how to avoid such mistakes are provided. The article could be relevant to the journalists of football and other television and radio sports programmes, students of physical education study programmes and teachers, coaches, and finally - athletes themselves. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34297
Updated:
2022-11-07 15:43:54
Metrics:
Views: 48    Downloads: 6
Export: