Dėl bendrinės lietuvių kalbos priesagos -uoti veiksmažodžių kirčiavimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl bendrinės lietuvių kalbos priesagos -uoti veiksmažodžių kirčiavimo
Alternative Title:
Regarding accentuation of verbs with suffix -uoti in Lithuanian standard language
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 50-57
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Kalbos kultūra / Language culture; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Semantika / Semantics; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTVeiksmažodžių priesaga -uoti kol kas akcentiškai nėra nusistovėjusi. Didžioji dauguma šios priesagos veiksmažodžių kirčiuojami priesagoje. Senojo šakninio ir dvejopo (šakninio ir priesaginio) kirčiavimo atvejų daugiausia daugiaskiemenių -uoti priesagos variantų grupėje. Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiams būdinga reguliari cirkumfleksinė metatonija, atsirandanti dėl vedinių semantikos ypatumų. Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2005 metais pakoregavo kai kurių -uoti veiksmažodžių kirčiavimo normas, dar labiau išplėsdama priesaginio kirčiavimo erdvę. Tokių veiksmažodžių (ir pagrindinę -uoti, ir daugiaskiemenes priesagas turinčių) grupėje pastebima aiški tendencija apibendrinti priesaginį kirčiavimą - galima teigti priesagą -uoti esant akcentiškai benusistovinčią, artėjančią prie dominacinių, kirčiuotų priesagų statuso. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; Kalbos kultūra; Kirčiavimo norma; Kirčiavimo normos kaita; Metatonija; Morfonologiniai ir semantiniai veiksniai; Priesaginiai veiksmažodžiai; Accentuation norm; Changes in accentuation norm; Metatony; Morphonological and semantic factors; Norm of accentuation; Standard Lithuanian language; Standard language norms; Suffixed verbs.

ENThe accentuation of the verb suffix -uoti is not well-established yet. In most cases the suffix of such verbs is being stressed. The old cases of root and dual (root and suffix) stress are common in group of polysyllabic variants of the suffix -uoti. The regular circumflex metatony is characteristic for root stressed verbs and it appears because of semantic factors in derivatives. In 2005 the State Commission on the Lithuanian Language reconsidered accentuation norms of some -uoti verbs extending possibilities of suffix stress even further. In group of such verbs (which implicate the main suffix -uoti and which also have polysyllabic suffixes) the suffix -uoti tends to become a suffix having the status of dominant stressed suffixes. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34424
Updated:
2018-12-17 13:08:39
Metrics:
Views: 25    Downloads: 3
Export: