Dėl lietuvių bendrinės kalbos priesagos -auti veiksmažodžių kirčiavimo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių bendrinės kalbos priesagos -auti veiksmažodžių kirčiavimo
Alternative Title:
On the accentuation of the verbal suffix -auti in the general Lithuanian language
In the Journal:
Lituanistica. 2011, Nr. 3, p. 325-335
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Priesaginiai veiksmažodžiai; Kirčiavimo norma; Kirčiavimo variantai; Akūtinė metatonija; Morfonologiniai, semantiniai ir darybiniai veiksniai.
EN
Suffixal verbs; Accentuation norm; Accentuation variants; Acute metatony; Morphophonological, semantic and compositional factors.
Summary / Abstract:

LTVeiksmažodžių priesaga -auti lietuvių bendrinėje kalboje akcentiškai nėra nusistovėjusi. Konkretų kirčiavimo tipą (šakninį ar priesaginį) lemia įvairūs fonetiniai, morfonologiniai, semantiniai, darybiniai veiksniai. Dauguma šios priesagos veiksmažodžių kirčiuojami priesagoje. Taip kirčiuojami beveik visi priesagos -auti veiksmažodžiai, padaryti iš vardažodžių. Šaknies kirtis būdingas veiksmažodinės kilmės priesagos -auti vediniams. Šakninio kirčiavimo veiksmažodžiams įprasta akūtinė metatonija, atsirandanti dėl vedinių semantikos ypatumų. Bendrinėje kalboje yra ir nenusistovėjusio kirčiavimo veiksmažodžių – žodynuose fiksuojami abu kirčiavimo variantai: šakninis ir priesaginis. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, atsižvelgusi į sistemiškumo reikalavimus ir realios vartosenos polinkius, 2005 m. pakoregavo kai kurių priesagos -auti veiksmažodžių kirčiavimo normas. [Iš leidinio]

ENThe verbal suffix -auti is not accentually steady in the general Lithuanian language. The concrete accentuation type (radical or suffixal) is determined by various phonetic, morphophonological, semantic, and compositional factors. The majority of these verbs have the accent on the suffix. Almost all verbs having the suffix -auti and made from nominals are accentuated in this way. The radical accent is typical of derivatives made from the verbal suffix -auti. The acute metatony that appears regarding the peculiarities of derivational semantics is characteristic of the radical accentuation verbs. In the general Lithuanian language, there are verbs of unstable accentuation; in dictionaries, both accentuation variants (radical and suffixal) are traced. In 2005, the Lithuanian Language Commission, taking into consideration the requirements of systematicity and tendencies of the real usage, adjusted the accentuation norms of some -auti verbs. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32893
Updated:
2018-12-17 13:06:19
Metrics:
Views: 32
Export: