Kaip kirčiuojami kompiuterijos terminai žodynuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip kirčiuojami kompiuterijos terminai žodynuose
Alternative Title:
Accentuation in dictionaries of computer terms
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2008, 1, p.105-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kirčiavimo klaida; Kirčiavimo norma; Kirčiuotas skiemuo; Kirčiuotas terminas; Terminų žodynai; Accentuation mistake; Norm of accentuation; Stressed syllable; Stressed term; Dictionary of terms.
Keywords:
LT
Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Terminija / Terminology.
EN
Accentuation mistake; Dictionary of terms; Norm of accentuation; Stressed syllable; Stressed term.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atkreipiamas dėmesys į aktualią problemą - terminų (ne)kirčiavimą terminų žodynuose. Pastaraisiais metais leidžiama vis daugiau kirčiuotų terminų žodynų, tačiau ne visuose terminai būna sukirčiuoti laikantis kodifikuotų bendrinės kalbos kirčiavimo normų. Straipsnyje analizuojamos kirčiavimo klaidos, rastos „Enciklopediniame kompiuterijos žodyne" (2005) ir „Mokykliniame aiškinamajame informacinių technologijų žodynėlyje" (2003). Šiuose leidiniuose netaisyklingai kirčiuojami ne tik dalyviai (paprasti ir įvardžiuotiniai), bet ir kai kurie būdvardžiai ir daiktavardžiai, dalis žodžių palikti be kirčio ženklų. Daroma išvada, kad toks terminų kirčiavimas menkina svarbių ir labai reikalingų žodynų vertę, daro žalą specialybės šnekamosios kalbos kultūrai. Terminų žodynus turėtų kirčiuoti patyrę kalbininkai, išmanantys visas kirčiavimo vingrybes, o kiti kirčiuotojai turėtų remtis norminamąja literatūra, konsultuotis su akcentologais. Norint pagerinti specialybės šnekamosios kalbos kultūrą, artimiausiais metais būtina pasiekti, kad visi terminai būtų sukirčiuoti ne tik vadovėliuose, bet ir žodynuose be klaidų.

ENThe attention is drawn to an urgent problem - accentuation (or not) in dictionaries of terms. Recently more and more dictionaries with stresses put on are being published, but not in all dictionaries stresses are put on following the codified norms of standart language. The errors of accentuation in the Lithuanian "Encyclopedic dictionary of computer terms" (2005) and in "School explanatory dictionary of information technologies" (2003) are analyzed in the article. In these publications there are wrong ways of putting stresses not only on participles (ordinary and pronominal), but also on some adjectives and nouns, furthermore some words are left unstressed. The conclusion is drawn that such a way of accentuation belittles the value of important and very necessary dictionaries and makes harm to the culture of spoken language for specific purposes (LSP). Stresses in dictionaries of terms should be put on by experienced and skillful linguists and others should lean on normative literature and apply to accentologists. In order to improve the culture of spoken language for specific purposes it is necessary to achieve that all the terms would have stresses put on correctly not only in textbooks but also in dictionaries. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17122
Updated:
2018-12-17 12:03:04
Metrics:
Views: 51    Downloads: 2
Export: