Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės : eksperimentinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko priegaidės: eksperimentinis tyrimas
Alternative Title:
Wordaccents in the endings of the cases datyvus and instrumentalis in the Eastern Lithuanian subdialects of Utena: experimental research
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2010, 1, p. 68-72
Keywords:
LT
Daugiskaitos naudininkas; Daugiskaitos įnagininkas; Eksperimentinis tyrimas; Priegaidė; Rytą aukštaičiai uteniškiai; Rytų aukštaičiai uteniškiai; Tarmė.
EN
Accent; Dialect; Eastern Lithuanian sub-dialect of Utena; Eastern Lituanian subdialect of Utena; Experimental research; Plural dative case; Plural instrumental case; Syllable accent.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami rytų aukštaičių uteniškių daugiskaitos naudininko ir įnagininko formų galūnių eksperimentinio tyrimo rezultatai. Dėl fonetinės garsų raidos ir morfologinio trumpėjimo šios formos uteniškių tarmėje yra tapusios homoniminės, pvz.: šakom, didelėm, akim. Jas potencialiai galėtų skirti tik priegaidės. Iki šiol literatūroje dėl šių formų priegaidžių nebuvo vienos nuomonės - ankstesniuose dialektologiniuose šaltiniuose jos žymėtos labai nevienodai. Bandant nustatyti šių formų priegaidžių požymius, tirta jų galūnių dvigarsių balsinių dėmenų o, ė, i trukmė, pagrindinis tonas ir intensyvumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad aiškių priegaidžių skirtumų šiose formose nėra. Šiek tiek aiškesnis yra trukmės skirtumas, kitų požymių parametrai įvairuoja . Galima manyti, kad uteniškių tarmėje šios formos tariamos daugmaž vienodai. [Iš leidinio]

ENThe results of the experimental research of Eastern Lithuanian sub-dialect of Utena plural dative and plural instrumental flexions are examined in the article. Due to the development of phonetic sounds and morphological shortening those forms in the subdialect of Utena have become homonymous, e.g. šakom, didelėm, akim. Only accents could potentially differentiate between them. In the literature there has not been one opinion about accents of those forms till now - in the previous dialectological sources they have been marked unequally. While trying to determine the accent features of those forms, the duration of their flexions diphthongs of the first components o, e, i, the main tone and intensity have been examined. The results of the research demonstrated that there are no clear accent differences in those forms. The duration difference is a little bit clearer; the parameters of other features vary. It is possible to think that in the sub-dialect of Utena those forms are pronounced more or less equally. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25480
Updated:
2018-12-17 12:42:25
Metrics:
Views: 82    Downloads: 5
Export: