Fonologinė kirčiavimo aktualijų interpretacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fonologinė kirčiavimo aktualijų interpretacija
Alternative Title:
Phonological interpretation of the topicalities of the Lithuanian accentuation
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 43-49
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Kalbos garsai. Abėcėlė / Speech sounds. Alphabet; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama fonologinė dabartinės bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo aktualijų interpretacija. Todėl straipsnis susideda iš dviejų dalių - apžvelgiamas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos aktorių ir režisierių specialybės studentų, kuriems autorė 2002-2010 m. dėstė akcentologijos ir kalbos kultūros kursą, praktinis kirčiavimas raštu ir žodžiu per pastaruosius aštuonerius metus, išryškinamos kirčiavimo aktualijos ir pateikiamas aktualiausių bendrinės lietuvių kalbos vartosenos kirčiavimo tendencijų fonologinis aiškinimas. Daroma prielaida, kad, įvairių tarmių ir miestų sociolektų atstovams stengiantis kalbėti bendrine kalba, gali „susikirsti“ dvi tradicinių lietuvių tarmių kiekybinės balsių sistemos ir atsirasti „naujoji“ sistema. Jai būtų būdinga balsių kiekybės priešpriešos defonologizacija, kuri rastųsi dėl skirtingos šios priešpriešos realizacijos - kokybinės „vakarietiškosiose“ tarmėse ir kiekybinės „rytietiškosiose“. Sinchroninis kitimas indikuoja būsimą diachroninį pakitimą - kiekybinės balsių priešpriešos defonologizaciją, o ši priešprieša yra lietuvių akcentinės sistemos pagrindas. Taigi akcentuacijos kitimų priežastis gali būti balsių kiekybės priešpriešos nykimo ar defonologizacijos apraiškos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Fonologinė interpretacija; Kiekybinė balsių sistema; Kirčiavimas; Miesto sociolektas; Sociolingvistinis kintamasis; Tarmė; Accentuation; Dialect; Phonological interpretation; Sociolinguistic variable; Urban sociolect; Vowel quantitative system.

ENThe phonological interpretation of the topicalities of the Lithuanian accentuation is presented in this article. In the first part of this article the topicalities of the modern Lithuanian are discussed. Those topicalities are highlighted from the usage of the students of the Lithuanian Academy of Music and Theatre. The data was obtained during the training process of the actor speciality students. The main problem was incorrect stress attraction and hypercorrection. To discover good reasons for those phenomena the phonological interpretation was needed. Under the intersection of two Lithuanian dialectal systems - "West" A and "East" B - the "new" Lithuanian system C comes into being. In the latter, vowel length dephonologization is obvious and predicted because of the essential quantitative and qualitative differences existing in both A and B systems. The synchronic alternation there is considered as an indicative of diachronic change in progress. This reason is able to destruct the accentuation system of the modern Lithuanian. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34346
Updated:
2018-12-17 13:08:35
Metrics:
Views: 22    Downloads: 6
Export: