Viešojo administravimo etika : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo etika: vadovėlis
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2001.
Pages:
236 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Etika / Ethics.
Reviews:
Other Editions:
Viešojo administravimo etika Kaunas : Technologija, 2007 232 p
Summary / Abstract:

LTViešajame administravime etika yra būtina, apie ją turi būti kalbama, diskutuojama, informuojama. Lietuvoje, kaip ir kitose valstybėse, dėmesys viešojo administravimo etikai nėra pakankamas. Didelis valdžios ir visuomenės atotrūkis kelia grėsmę demokratijos egzistavimui, todėl reikia ieškoti visuomenės pasitikėjimo valdžia grąžinimo būdų. Etika turi tapti ir kiekvieno visuomenės tarnautojo, ir organizacijos, ir visos profesijos atsakomybės dalimi. Šį vadovėlį sudaro 7 skyriai. Pradžioje aptariami bendresnio pobūdžio klausimai. Antrame skyriuje analizuojami visuomenės tarnautojų profesinės etikos standartai. Toliau gvildenamos tokios problemos kaip interesų konfliktas, seksualinis priekabiavimas, įvairios apgavystės ir piktnaudžiavimo formos, individuali ir sisteminė korupcija. Nagrinėjamas sprendimo priėmimas etiškumo aspektu. Apibrėžiama etikos kodekso sąvoka ir tikslai, aptariama kodeksų forma, turinys, jų administravimas. Kalbant apie viešojo administravimo etiką, nuodugniau gvildenami organizacijos etikos aspektai. Analizuojamas organizacijos kultūros etinis aspektas, apibūdinama etikos klimato samprata, detaliai nagrinėjami organizacijos vystymosi modeliai ir problemos. Paskutiniame vadovėlio skyriuje pabandyta trumpai apžvelgti kai kuriuos politikos etikos aspektus. Vadovėlis parengtas KTU dėstomo viešojo administravimo etikos kurso pagrindu. Pirmiausia čia orientuojamasi į studentišką auditoriją, tačiau vadovėlis gali būti naudingas ir tarnautojams, dirbantiems valdžios institucijose ir visuomeninėse organizacijose.Reikšminiai žodžiai: Etika; Etikos kodeksai; Etikos problemos; Korupcija; Moralė; Profesinė etika; Taikomoji etika; Viešas administravimas; Applied ethics; Corruption; Ethic; Ethical code, professional ethics; Moral; Problems of ethic; Public administration.

ENEthics is a must in public administration. It must be talked about, discussed, information about it must be provided. In Lithuania, as in other states, insufficient attention is paid to ethics in public administration. A wide gap between authorities and society threatens the existence of democracy, it is therefore necessary to look for the ways to bring back the confidence in public authorities. Ethics has to become part of responsibility of each public servant and organisation, as well as the entire profession. This studybook consists of seven chapters. More general issues are discussed in the first one. Standards of professional ethics of public servants are analysed in the second chapter. They are followed by the analysis of such problems as conflict of interests, sexual harassment, various forms of deceit and abuse, individual and systemic corruption. Decision-making is analysed from ethical perspective. The concept of ethical code and its aims are defined, the forms, content and administration of codes are discussed. Aspects of organisational ethics are examined in greater detail when speaking of ethics in public administration. The ethical aspect of organisational culture is analysed, the conception of the ethical climate is described, models and problems of organisational development are examined in detail. Attempts were made to provide a brief review of certain aspects of political ethics in the last chapter of the studybook. The studybook was prepared on the basis of the course in public administration ethics, delivered at KTU. It is primarily targeted at the students’ audience, yet the studybook may be useful for the officials working in public institutions and social organisations.

ISBN:
995509009X; 995509009X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12440
Updated:
2016-09-24 21:23:56
Metrics:
Views: 347    Downloads: 1
Export: