Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba: ryšių su visuomene tobulinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba: ryšių su visuomene tobulinimas
Alternative Title:
Lithuanian border guarding service: the perfection of the public relations
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2002, Nr. 10, p. 125-139
Keywords:
LT
Apsauga; Siena; Tarnyba; Valstybė; Viešasis administravimas.
EN
Border; Guard; Lithuania; Lithuania, State, Border. Guard, Service, Public administration; Public administration; Service; State.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje Lietuvos Valstybes sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene tobulinimas nagrinėjamas viešojo administravimo problemų kontekste. Lietuvos Valstybes sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene viešojo administravimo tobulinimas yra aktuali problema, po Nepriklausomybes atkūrimo moksliniu požiūriu dar nenagrinėta ir reikalinga konstruktyvių teorinių ir praktinių sprendimų. Šio darbo tikslas ir yra atskleisti Valstybės sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene sistemos svarbą ir tolesnės raidos galimybes bei viešojo administravimo priemonėmis suaktyvinti jos funkcionavimą. Realizuojant šį tikslą darbe apibrėžiamos prie Valstybės sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene sistemos kūrimo bei jos institucijų viešojo administravimo prisidedančios grandys, atskleidžiamos jos plėtojimo perspektyvos, išryškinamos prioritetinės problemos ir numatomi jų sprendimo būdai. Čia analizuojami Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene sistemos pagrindiniai elementai, renginių dinamika, jų prasmė ir vaidmuo, parodytas tarptautinio bendradarbiavimo vaidmuo plėtojant Valstybės sienos apsaugos tarnybos ryšius su visuomene integracijos į Europos Sąjungą procesų kontekste. Siekiant tobulinti Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos ryšių su visuomene administravimą, siūlomi teoriniai ir praktiniai sprendimai. [Iš leidinio]

ENThe perfection of the Lithuanian Border Guarding Service public relations is examined in the light of the public administration problems here. Following restoration of Lithuania's Independence improvement of public administration of the Lithuanian State Border Guard Service public relations has become one of the most urgent issues, which so far has not undergone proper scientific analyses and therefore, requires constructive theoretical and practical decisions. This work aims at revealing a system order of the Lithuanian State Border Guard Service public relations as well as at developing and improving its functioning by introducing perspective public administration measures. To achieve this goal the present work tries to define supplementary units and institutions of the Lithuanian State Border Guard Service public relations system development, its development perspectives and to point at priority problems as well as ways of their solution. It also seeks to make research of the principal elements of the Lithuanian State Border Guard Service public relations system and to analyse dynamics, objectives and importance of its organised events. The present paper reveals the role of international co-operation in development the Lithuanian State Border Guard Service's relations with the public and in improvement public administration of these relations in the context of the processes and Lithuania's integration into the European Union. In order to improve administration of the Lithuanian State Border Guard Service public relations the author of this paper presents some practical and theoretical proposals. [From the publication]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41315
Updated:
2018-12-17 11:06:53
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: