Performance improvement of public administration institutions: the case of Lithuanian district municipalities' administrations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Performance improvement of public administration institutions: the case of Lithuanian district municipalities' administrations
Alternative Title:
Viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimas: Lietuvos rajonų savivaldybių administracijų atvejis
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2007, Nr. 19, p. 69-80
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami viešojo administravimo tobulinimo veiksniai, būdingi bet kuriai viešojo administravimo institucijai, nepriklausomai nuo jos dydžio, veiklos specifikos bei to, kuriame valstybės valdymo lygmenyje ji veikia. Straipsnyje nebuvo keltas tikslas diagnozuoti visų Lietuvos viešojo administravimo institucijų būklę. Empirinio tyrimo objektas - Lietuvos rajonų savivaldybių administracijos. Straipsnyje suformuluota mokslinė problema - iki šiol Lietuvoje nėra studijų, kuriose būtų parengta kompleksinė viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo veiksnių sistema bei viešojo administravimo institucijų veiklos tyrimo metodika. Remiantis trimis pagrindinėmis mokslinėje literatūroje išskiriamomis viešojo administravimo plėtros kryptimis ir išanalizavus daugybę viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimo veiksnių, parengtas teorinis viešojo administravimo institucijų tobulinimo modelis. Atlikus teorinius ir empirinius tyrimus, identifikuotos pagrindinės probleminės veiklos sritys Lietuvos savivaldybių administracijose bei pasiūlyti jų sprendimo būdai. [Iš leidinio]

ENThe factors of public administration improvement in the article are being analyzed. These factors are typical to any public administration institution regardless of its size, performance particularity or level. The goal to diagnose the condition of all public administration institutions in Lithuania was not raised for this research. For this particular reason, the administrations of Lithuanian district municipalities became the object of the empirical research. The diagnosis of the condition of Lithuanian district municipalities' administrations was accomplished. On the basis of theoretical and empirical investigations of the authors, a model of performance improvement of Lithuanian public administration institutions (on the self-government level) was developed. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12509
Updated:
2018-12-17 11:58:33
Metrics:
Views: 6    Downloads: 5
Export: