Valstybės tarnautojų vertybinis potencialas ir pokyčiai viešajame administravime

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų vertybinis potencialas ir pokyčiai viešajame administravime
Alternative Title:
Civil servants' value potential and changes in public administration
In the Journal:
Viešasis administravimas [Public Administration]. 2009, Nr. 3/4, p. 61-67
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTViešojo administravimo institucijų tarnautojų vertybinis potencialas, jø prioritetinės asmeninės ir profesinės vertybės yra kliūtis įgyvendinant valstybės valdymo reformas ir pokyčius. Naujų vertybių ir idėjų stygius viešðajame sektoriuje, nepakankamas demokratiniš vertybiš supratimas bei įsisavinimas verčia visuomenę skeptiškai žvelgti į valstybės tarnautojus, o stiprios biurokratinės vertybės traktuojamos kaip kliūtis siekiant modernizuoti viešąjį administravimą, gerinant institucijų veiklos kokybę. Remiantis teorinėmis įžvalgomis ir Lietuvoje atliktais tyrimais vertinama viešojo sektoriaus institucijų tarnautojų vertybinio potencialo būklė, kuri siejama su galimybėmis reformuoti viešąjį administravimą, valstybės tarnybą. Šiuo metu vyraujančios vertybės netenkina nei platesnės visuomenės, nei pačių valstybės tarnautojų, todųl būtinos priemonės, padėsiančios sukurti aukštesnę valdymo kultūrą šalies mastu. Tyrimai rodo, kad Lietuvoje stokojama vadybinių vertybių, labiau vyrauja „idealios biurokratijos“ kanonai, o ne modernumą ir pokyčius užtikrinantys sprendimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pokyčiai; Valstybės tarnautojai; Valstybės tarnautojas; Vertybinis potencialas; Vertybės; Viešasis administravimas; Viešasis adminsitravimas; A civil servant; A valuable potential; Changes in public administration; Civil servants; Public administration; Values.

ENThe value potential of public administration institution servants and their personal and professional priority values are an obstacle in implementation of state governing reforms and changes. Lack of new values and ideas in the public sector, as well as insufficient understanding and adoption of democracy values are factors forcing the society to look sceptically at public servants. Meanwhile, strong existence of bureaucratic values is treated as an obstacle seeking to modernise public administration and improving the quality of institutional activities. On the basis of theoretical insights and research activities carried out in Lithuania, the authors evaluate the condition of public sector institution servants’ value potential, which is attributed to the possibilities of public administration and civil service reforming. The values dominating currently satisfy neither the general public, nor civil servants themselves. Therefore, measures are obligatory that would help develop a higher-level management culture on the national level. Research works indicate that the Lithuanian society lacks management values, and "ideal bureaucracy" canons are dominating rather than solutions ensuring modernity and changes. [From the publication]

ISSN:
1648-4541; 2351-7069
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26455
Updated:
2013-05-23 09:28:53
Metrics:
Views: 34
Export: