Politinė reklama - iššūkis demokratijos principams?

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėPolitinė reklama - iššūkis demokratijos principams?
Kita antraštėPolitical publicity - challenge to principles of democracy?
AutoriaiSkunčikas, Mantas
KnygojeViešasis administravimas demokratinėje valstybėje : studentų mokslinė konferencija . 2005, P. 49-52
Reikšminiai žodžiai
LTDemokratija; Politinė kounikacija; Politinė reklama; Reklama
ENDemocracy; Political advertising; Political communication; Political publicity; Publicity
Santrauka / Anotacija

LTDemokratinės valdžios institucijų veiklos sėkmė priklauso nuo žmonių paramos, todėl neretai galima pastebėti, jog politinio įvaizdžio sukūrimas, naudojantis žiniasklaida, o ne turinio pateikimas, tampa pagrindine komunikacine politinės valdžios priemone, kontaktuojant su visuomene. Politinės reklamos raida ir efektyvumas glaudžiai susijusios su informacinių technologijų modernėjimu. Modernių informacinių technologijų kūrimasis įtakoja ne tik socialinę ir ekonominę raidą, bet ir politinius procesus. Plečiantis viešųjų paslaugų spektrui atitinkamai auga ir politinių paslaugų, tarp jų ir politinės reklamos, įtaka, atsiranda pagrindas kalbėti apie rinkimines technologijas. 2003-2004 metų Lietuvos politinė krizė paskatino politinės reklamos reglamentavimo bei kontrolės priemonių ir institutų sukūrimo Lietuvoje klausimą, parodė teisinės bazės spragas. Politinės reklamos neapibrėžtumas Lietuvos teisinėje sistemoje, suteikia galimybes plisti paslėptai politinei reklamai, žiniasklaidos korupcijai, klaidinti visuomenę, atveriant galimybes daugiau reikštis finansiškai labiau apsirūpinusiems asmenims ar politinėms grupuotėms, tuo pažeidžiant demokratijos principus. Visiškai ar dalinai nekontroliuojamų politinių technologijų, ypač politinės reklamos, plėtra formuoja asimetrinę pilietinės kultūros konfigūraciją ir suponuoja chronišką demokratijos visuomenėje deficitą.

ENEvolution and efficiency of the political publicity are closely linked with the development of information technologies. Under the expansion of the spectrum of public services, the influence of political services, including political publicilj, is increasing accordingly. Lithuanian political crisis of 2003-2004 prompted the subject of the development of the regulation of political publicity, control measures and institutes in Lithuania, as well as the gaps of the legal base. Indetermination of political publicity within Lithuanian legal system provides with the possibilities for the coverl political publicity and corruption of the mass media to spread, mislead the society, opening the possibilities for financially independent individuals or political groups to express themselves more, thus violating the principles of democracy. Development of fully or partially uncontrolled political technologies, and especially political publicity, forms asymmetric configuration of civil culture as well as presupposes chronic deficit of democracy within the society. [From the publication]

ISBN995518020X
Mokslo sritis
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/4149
Atnaujinta2013-04-28 16:01:37
Metrika Peržiūros: 5