Korupcija švietime : kilimo priežastys ir raiškos formos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Korupcija švietime : kilimo priežastys ir raiškos formos
Alternative Title:
Corruption in education: rise of reasons and expressive forms
In the Journal:
Santalka. 2007, t. 15, Nr. 2, p. 60-72
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai / School students; Pedagogai / Pedagogues; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas korupcijos fenomenas. Pateikiama jo samprata ir aptariamos svarbiausios raiškos sritys. Parodoma, kad korupcija švietime turi lemiamą įtaką formuojant visuomenėje pasitikėjimą valdžia ir savosios švietimo sistemos kokybe. Analizuojama korupcijos pasireiškimas švietimo politikos, Švietimo ir mokslo ministerijos, administraciniu ir mokyklos lygiais. Aptariamos pagrindinės priežastys, skatinančios pedagogus dalyvauti korupciniuose mainuose - ekonominės, socialinės, kultūrinės ir teisinės. Taip pat labiausiai paplitusios kyšininkavimo švietime formos - dovanos mokytojams, favoritizmas ir protegavimas remiantis giminystės ryšiais, šių reiškinių ypatumai. Teigiama, kad visas korupcijos pasireiškimo formas švietimo srityje identifikuoti labai sunku, nes apie kai kurias iš jų nėra žinių dėl jų užslėptumo. Todėl svarbu surinkti kuo daugiau empirinių duomenų apie šį reiškinį, kad būtų galima jį įvardyti ir aiškiau suvokti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Korupcija; švietimo sistema; Mokiniai; Mokytojai; Dovanos; švietimas; Valstybė; Moralė; Korupcijos prevencija; Corruption; Educational system; Pupils; Teachers; Parents; Presents; Education; State; Morals; Corruption prevention.

ENThis essay is devoted to the problem corruption in education. Corruption in any system is one of the key factors that slow down the country's economical and social development. It harms law implementation and working order of government institutions, of which the country's economical development and confidence in government depends so much.Corruption in education system is special because it denies a substantial human right, stated in Human Rights Declaration (1948) - a right to free, quality and objective education. It's incompatible with the main objective of education, which is to raise citizens respectful to justice and human right. If the education system isn't based on estimation of equal merits and concept of justice, there is a threat to country's social, economical and political future. There are four main levels of expression: in education politics, in ministry of education, administrational and school level. Corruption in all of these levels expresses it self in particular manners. We analyze main reasons of corruption-economical, social, cultural, legal, and of course non-existence of measurable criterion and inadequate organizational structure of educational system. Which exists because of the lack of attention and sanctions and incompetent administration, there is a background for teachers to exploit their status unrestrictedly. The most common bribing forms in education are: presents to teachers, favouritism, protection in relation to links with family. It's noticeable that determination of peculiarity of corruption forms of expression in separate levels of education system requires a sound and purposeful social research. [From the publication]

ISSN:
1822-430X; 2351-714X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16272
Updated:
2018-12-17 12:01:26
Metrics:
Views: 61    Downloads: 8
Export: