Taikomoji etika : iškilimas ir ypatybės Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Taikomoji etika: iškilimas ir ypatybės Lietuvoje
Alternative Title:
Applied ethics: emergence and peculiarities in Lithuania
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 1, p. 55-62
Keywords:
LT
Darbo santykiai / Labour relations; Etika / Ethics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apibrėžiamos socialinės-praktinės prielaidos (mokslo ir technologijos raida, aplinkos pertvarkymas, globalizacija ir kt.), lėmusios naujų moralinių problemų iškilimą visuomenės gyvenime pastaraisiais dešimtmečiais pasaulyje ir Lietuvoje. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad intensyvių pokyčių sąlygomis į viešąjį diskursą moralės klausimais įsitraukė nauji socialiniai sluoksniai, aktyviai ginantys savo teises, gyvenamąją aplinką, sveikatą, orumą ir pan. Ryšium su tuo etikoje imta ieškoti tam tikro lygmens bendrų principų, kurie būtų priimtini skirtingų interesų ir pasaulėžiūrinių įsitikinimų žmonėms. Kartu moralinio elgesio motyvacija įgijo neįprastų bruožų: joje žymią vietą užėmė dalykinės, ypač mokslinės, žinios, laiduojančios pageidaujamą praktinį tam tikros sferos rezultatą. Normatyvinio diskurso adaptacija konkrečioms moralinio konflikto situacijoms spręsti transformavo tradicinę etikos sistemą ir atvėrė jai veiksmingesnio poveikio civilizacijos raidai perspektyvą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Moralinės kolizijos; Profesinė etika; Korporacinė etika; Diskursas; Taikomoji etika; Moral collisions; Professional ethics; Corporation ethics; Discourse; Applied ethics.

ENThe article defines the social and practical preconditions (development of science and technology, restructuring of environment, globalisation, etc.) that have determined the emergence of new moral problems in the life of society over the past decades in the world and in Lithuania. Attention is paid to the fact that under the conditions of intensive change, new social strata seeking actively to protect their rights, residential environment, health, integrity, and other values got involved in the public discourse on moral problems. In this connection, a search for the general principles of a definite level acceptable to people differing in terms of interests and world outlook was initiated in the area of ethics. Simultaneously, motivation for moral behaviour developed unusual characteristics: here, a significant position was occupied by subject-related knowledge, especially scientific-type knowledge securing desired practical results in a specific sphere. Adaptation of the normative discourse to the solution of specific situations involving a moral conflict transformed the traditional system of ethics, opening up new vistas for a more powerful influence on the development of civilisation. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19859
Updated:
2018-12-20 23:20:00
Metrics:
Views: 57    Downloads: 8
Export: