Socialinių darbuotojų santykiai su klientais : vertybinis aspektas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių darbuotojų santykiai su klientais: vertybinis aspektas
Alternative Title:
Social workers' relationships with clients: the valuable aspect
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2007, t. 6, Nr. 1, p. 62-67
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bendravimas / Communication; Socialiniai darbuotojai / Social workers; Socialinis darbas / Social work.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami vertybiniai socialinių darbuotojų ir jų klientų santykiai. Remiantis mokslinės literatūros analitiniu apibendrinimu bei empiriniu tyrimu, atliktu Vilniaus mieste, siekiama atskleisti socialinių darbuotojų ir jų klientų tarpusavio santykius. Tyrimui taikyta socialinių darbuotojų ir jų klientų anketinė apklausa, siekiant atskleisti socialinių darbuotojų santykius su klientais, ypač kokiomis vertybinėmis nuostatomis vadovaujasi socialiniai darbuotojai ir kokias pamato jų klientai. Tyrimo metu nustatyta, kad socialiniai darbuotojai mano, kad svarbiausia dirbti profesionaliai (29 proc.), geranoriškai (19 proc.) ir mandagiai (18 proc.). Klientų manymu, svarbiausia yra profesionalumas (16 proc.), atsakingumas, mandagumas ir sąžiningumas (po 15 proc.). Ir klientams (41 proc.), ir darbuotojams (40 proc.) svarbiausias yra žmoniškumo principas. Jis suprantamas kaip moralinė savybė, išreiškianti humanizmo principą pritaikant jį kasdieniniams žmonių santykiams. Ji aprėpia daugelį savybių: palankumą, pagarbą žmonėms, užuojautą ir pasitikėjimą jais, kilnumą, pasiaukojimą dėl kitų, taip pat suponuoja kuklumą, garbingumą, nuoširdumą. Šiai sąvokai priskiriamos visos teigiamos žmogaus charakterio savybės, išreiškiančios jo socialumą, dvasingumą, solidarumą, gailestingumą, palankumą, gerumą, sąžiningumą, teisingumą, dorovinius jausmus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendravimas; Socialinio darbo vertybės; Socialinis darbuotojas; Social intercourse; Social worker; Values of social work.

ENThe article analyses the valuable relationships between social workers and their clients. On the basis of the analytical generalization of scientific literature and the empirical research conducted in the city of Vilnius, an attempt is made to shed some light on the relationships between social workers and their clients. The aim of the present article is to reveal the valuable aspect of the relationships in question. The research is based on the data obtained from the stereo questionnaire previously filled in by social workers and their clients so as to disclose their relationships, especially to find out what attitudes to values social workers rely on in their work, and what attitudes their clients actually notice. In the course of the research, social workers proved to hold the belief that it is of utmost importance to work professionally (29%), willingly (19%), and politely (18%). As far as clients are concerned, they value most such qualities as professionalism (16%), responsibility, civility, and honesty (15%). Both clients (41%) and social workers (40%) show particular regard to the principle of humaneness which is understood as a moral value, expressing the principle of humanism applied to everyday human relationships.It embraces a large number of qualities: goodwill, respect for people, sympathy with and trust in them, nobility, self-denial for the sake of others, and enhances modesty, honour, and sincerity. All the positive human qualities, expressing sociality, spirituality, solidarity, compassion, goodwill, goodness, honesty, justice, moral feelings and the like, are ascribed to the term of humanism. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33845
Updated:
2018-12-17 12:07:57
Metrics:
Views: 235    Downloads: 74
Export: