Viešojo administravimo etikos institucionalizacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo etikos institucionalizacija
Alternative Title:
Institutionalisation of public administration ethics
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 2 (27), p. 53-63
Keywords:
LT
Etikos auditas; Etikos centrai; Etikos infrastruktūra; Etikos institucionalizacija; Etikos kodeksai; Etikos mokymai; Etikos įstatymai; Etiką koordinuojanti institucija; Viešojo administravimo etikos institucionalizacija.
EN
Codes of ethics; Ethical audit; Ethical centers; Ethical laws; Ethical training; Ethics infrastructure; Ethics of public administration; Institutionalisation of ethics; The institution coordinating ethics.
Summary / Abstract:

LTDidėjantis dėmesys Lietuvos valstybės tarnautojų ir politikų veiklos etikai paskatino kiek detaliau aptarti valdžiai metamus etikos iššūkius, į etikos institucionalizaciją pažvelgti iš teorinės ir praktinės perspektyvos. Išsivysčiusiose demokratinėse valstybėse etika yra tapusi kasdienės veiklos dalimi. Tarnautojų ir politikų veiklos etikos aspektai reglamentuojami atskirais įstatymais, etikos kodeksais, vykdomas etinis mokymas, vyksta etinis auditas ir kt. Straipsnyje akcentuojamas viešojo administravimo etikos institucionalizacijos būtinumas, detalizuoti institucionalizacijos elementai, aptartas jos reikalingumas, Lietuvos viešojo administravimo etikos institucionalizavimo atvejis bei perspektyvos. [Iš leidinio]

ENThe increasing attention towards the ethical and moral side of public servants and politicians behaviour was the reason to discuss the ethical challenges, to analyse theoretical and practical aspects of the institutionalisation of ethics. In western democracies professional ethics is part of the employees' everyday activity. Ethical aspects of public servants and politicians are regulated through laws, codes of conduct. Ethical training of elected and appointed servants and is part of the general training strategy. Many organizations besides financial auditing cultivate an ethical auditing as well. The institutionalisation of ethics is important tool seeking to ensure public trust towards the decisions and deeds made by public servants and politicians. Author examines theoretical and practical aspect of the institutionalisation of ethics (Lithuanian case). [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36847
Updated:
2018-12-17 11:26:41
Metrics:
Views: 45    Downloads: 25
Export: