Trumposios šaknies intarpinių ir „sta“ kamieno veiksmažodžių morfologinė struktūra senuosiuose žemaičių raštuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trumposios šaknies intarpinių ir „sta“ kamieno veiksmažodžių morfologinė struktūra senuosiuose žemaičių raštuose
Alternative Title:
Morphological structure of short-rooted infixed and sta-stem verbs attested in the old Samogitian scripts
In the Journal:
Res humanitariae. 2019, t. 25, p. 184-199
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žemaičiai; Konstrukcinis įvairavimas; Intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai; Šaknies finalė; Na kamienas; Morfologinė struktūra; Dialect of Samogitia; Constructional variation; Infixed and sta stem verbs; Final consonant of the verb root; Na stem; Morphological structure.
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Konstrukcinis įvairavimas; Morfologija / Morphology; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Constructional variation; Dialect of Samogitia; Morphological structure; Na stem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami trumposios šaknies intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai, užfiksuoti XVI–XIX a. žemaičių kilmės autorių darbuose. Šie veiksmažodžiai klasifikuojami ir aptariami pagal jų šaknies finalės tipą, kuris lemia skirtingus konstrukcinio įvairavimo modelius. Senuosiuose žemaičių raštuose užfiksuotų veiksmažodžių morfologinė struktūra įvairuoja panašiai kaip ir dabartinėse žemaičių patarmėse, tačiau randama ir nemaža skirtumų, todėl senųjų raštų veiksmažodžiai gretinami su dabartinių žemaičių patarmių duomenimis, siekiant nustatyti įvairuojančių formų lokalizaciją, paplitimo ribas bei jų chronologinę ir arealinę distribuciją, struktūros pokyčių tendencijas ir jų motyvus. Taip pat siekiama išanalizuoti ir kuo tiksliau pagal surinktus duomenis nustatyti ankstyviausią na kamieno vartojimo fazę bei lokalizuoti šio kamieno vartojimo ištakas. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on short-rooted infixed and sta stem verbs attested in the works written by Samogitian authors dating back to the 16–19th century. In this article the aforementioned verbs are classified and analysed according to the type of the consonant closing the verbal root which supposedly underpins different models of their constructional alternation. The morphological structure of verbs attested in the old Samogitian scripts exhibit similar alternation models to those found in current Samogitian sub-dialects, however, there are some notable differences as well. The verbs found in old Samogitian scripts are compared to those found in Samogitian sub-dialects in order to determine the localization of alternating forms, their chronological and areal distribution as well as the tendencies and motives for their structural change. Also, an attempt is made to determine the earliest stage and localization of the use of na stem forms attested in the Samogitian written texts in question. [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v25i0.1981
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83960
Updated:
2020-04-04 19:23:11
Metrics:
Views: 10
Export: