Ramaškonių šnektos (i)ē kamieno daiktavardžių kaityba

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ramaškonių šnektos (i)ē kamieno daiktavardžių kaityba
Alternative Title:
Inflection of (i)ē stem nouns in the dialect of Ramaškonys
In the Book:
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Latvių kalba / Latvian language; Pagyvenę asmenys / Elderly; Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology; Žodžių kaityba / Inflection.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama dabartinės Ramaškonių šnektos (i)ē kamieno daiktavardžių kaityba. Šis kamienas lietuvių ir latvių kalbose yra vienas produktyviausių. Neretai į jį pereina ir kitų kamienų žodžiai. Ramaškonių šnektoje, kaip ir daugelyje pietrytinio Lietuvos pakraščio šnektų, dėl kietinamo l sumišo (i)ē ir (i)ā kamienų paradigmos. Dėl bendrinės kalbos įtakos kiek mažiau šie kamienai sumišę vyresniosios kartos kalboje. Didesnę (i)ē-kamienių žodžių dalį jaunesnioji karta linksniuoja pagal naująjį (i)ā kamieno modelį. Dauguma bendrinės kalbos kilnojamojo kirčio dviskiemenių ir daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiuojama pastoviai. Dėl homoniminių (i)ē ir (i)ā kamienų vienaskaitos naudininko bei daugiskaitos galininko formų atsiradimo šnektoje esama nemažai žodžių, lygia greta vartojamų tiek su (i)ē kamieno, tiek su (i)ā kamieno galūne (vienaskaitos vardininkas, kilmininkas, naudininkas ir daugiskaitos vardininkas bei galininkas). Vyresnioji karta išlaikė pietiniams dzūkams būdingą senovinę vienaskaitos naudininko galūnę -i (po kietojo priebalsio -ы). Ši galūnė vyresniųjų kalboje pasakoma greta -ei, po kietojo priebalsio -ai (sutampa su ā kamieno). Jaunesnieji informantai naudininką dažnai keičia prielinksnine konstrukcija. Daugiskaitos naudininke daiktavardžiai turi daugelyje lietuvių tarmių paplitusią dviskaitos galūnę -em. Sutrumpėjusios daugiskaitos naudininko baritonų formos beveik niekuo nesiskiria nuo daugiskaitos įnagininko formų. Oksitonus skiria galūnės priegaidė. Šnektoje pasitaiko ir gretiminių variantų.Reikšminiai žodžiai: Daiktavardis; Daiktavardžių kaityba; Jaunesnioji karta; Kaityba; Ramaškonių šnekta; Tarmė; Vyresnioji karta; Dialect; Inflection; Inflection of nouns; Noun; Older generation; The dialect of Ramaškonys; Younger generation.

ENThe article discusses the inflection nouns of (i)ē- stem of the modern dialect of Ramaškonys. This stem is one of the most productive stems in Lithuanian and Latvian. There are many cases when words of other stems transfer into this stem. Like in many other dialects of southeast outskirts of Lithuania, in the dialect of Ramaškonys, the paradigms of (i)ē- and (i)ā- stems intermingled due to the hard l. Due to the impact of the standard language, these stems were slightly less intermingled in the language of the older generation. The younger generation inflects the major share of (i)ē-stem words according to the new (i)ē-stem model. The majority of standard disyllabic and multi-syllabic nouns with mobile stress are stressed steadily. The emergence of homonymous (i)ē and (i)ā-stem singular dative forms as well as plural accusative forms gave birth to a great many of words, which are characterised with parallel use with (i)ē-stem as well as with (i)ā-stem ending (singular nominative, singular genitive, dative and plural nominative and accusative). The older generation has preserved the ancient singular dative ending -i characteristic of southern inhabitants of Dzūkija. The older generation uses this ending together with -ei, and -ai after a hard consonant. The younger informants usually replace the dative case with a prepositional construction. In many Lithuanian dialects, plural nouns of the nominative case have the -em ending. Shortened plural dative forms of baritones barely differ from plural instrumental forms. Oxytones are differed by the accent of the ending. Similar variants can be observed in the sub-dialect.

ISBN:
9786094110122
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19948
Updated:
2014-02-11 19:15:47
Metrics:
Views: 22
Export: