Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apie Pauliaus Valavičiaus gyvenimą ir tragišką mirtį
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2019, t. 44, p. 111-125
Keywords:
LT
Paulius Valavičius; Žmogžudystė; Teismas; Lietuvos Metrika; XVI a..
EN
Paulius Valavičius; Murder; Court; Lithuanian Metrica; 16th century.
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
  • Eustachijus Valavičius: neįvertinto herojaus curriculum vitae / Liudas Jovaiša. Bažnyčios istorijos studijos. 2018, 9, p. 82-167, 369-370.
  • Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto dvaro sąskaitos (1543-1548) / Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai ; parengė Darius Antanavičius ; vertė Sigitas Narbutas. Vilnius : Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2009-2012. 2 kn.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 12 (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2001. 856 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 234 (1546-1548); 19-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos-XVII a. pradžios kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė Irena Valikonytė, Saulė Viskantaitė-Saviščevienė, Lirija Steponavičienė]. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. XXXIV, 290 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
  • Lietuvos Metrika. Knyga 523 (1528); Viešųjų reikalų knyga 1 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis, Artūras Dubonis. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. 280 p.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 2, Województwo trockie, XIV-XVIII wiek / pod redakcją Andrzeja Rachuby ; opracowali Henryk Lulewicz ... [et al.] ; przy współpracy Andreja Macuka i Jaugiena Aniszczanki. Warszawa : DiG, 2007. 687 p.
  • Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кн. 43, 1523-1560; Кніга запісаў 43 (копія канца XVI ст.) / падрыхтаваў В.С. Мянжынскі. Мiнск : Беларуская навука, 2003. 167 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83812
Updated:
2020-04-04 13:51:19
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: