Vieškelių tinklo struktūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVII a.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vieškelių tinklo struktūra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI–XVII a
Alternative Title:
Structure of the public road network of the Grand Duchy of Lithuania in the 16th-17th centuries
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/1, p. 33-77
Keywords:
LT
17 amžius; 16 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vieškelių tinklo struktūra XVI-XVII a. Aptariama istoriografija ir pristatoma, kiek yra ištirta susisiekimo istorija. Analizuotos šaltiniuose užfiksuotos sąvokos, kuriomis įvardijami keliai ir vieškeliai. Nagrinėtas vieškelių tinklo išdėstymas teritorijoje. Nusakyti LDK miestai, labiausiai „apraizgyti“ vieškelių ir geriausiai įjungti į lokalinę bei regioninę susisiekimo sistemą. Remiantis empiriniais duomenimis, nubraižyta XVI-XVII a. LDK vieškelių tinklo kartoschema ir pateiktas šaltiniuose fiksuotų vieškelių sąrašas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Sausumos keliai; Vieškeliai; Istorinė geografija; Land roads; Public roads; Historical geography.

ENThis article analyses the public road network of the Grand Duchy o f Lithuania in the 16th—17th centuries, discusses related historiography, and presents the up-to-date findings in the history o f communication. The research also offers an analysis o f special term s used in historical sources to denote roads and highways, presents the distribution o f the public road network over the territory. The GDL towns best “enlaced” in the said network and the local as well as regional communication system were identified. Based on the empirical data, a special scheme map of all public roads in the GDL in the 16th—17th centuries was drawn and the list of public roads detected in historical sources, was presented. [From the publication]

DOI:
10.33918/2019/1/2
ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88861
Updated:
2022-01-28 12:23:11
Metrics:
Views: 169    Downloads: 58
Export: