Нататкі да генеалогii князёў Адзінцэвічаў i Падбярэзкіх

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Нататкі да генеалогii князёў Адзінцэвічаў i Падбярэзкіх
In the Journal:
Герольд Litherland. 2013, 19, p. 67-102
Keywords:
LT
Bajorija; Genealogija; Giminė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Odincevičiai, Podbereskiai, geneologija, LDK; Odincovičiai; Podbereskiai.
EN
Family; Genealogy; Nobility; Odyncevich family, Podbereski family, genealogy, GDL; Odyncowicz family; Podbereski family.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama kunigaikščių Odincevičių ir Podberezskių genealogija. Istorikai senokai tyrinėja Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės (LDK) bajorų giminių genealogiją. Ne visos giminės gali lygintis galia su Valavičiais, Glebavičiais, Radvilomis, Sapiegomis ar Čartoryskiais. Joms skiriamas didžiausias tyrinėtojų dėmesys, tačiau nereiktų palikti be dėmesio ir tokias gimines kaip Odincevičiai ir Podberezskiai. Šios giminės savo laiku taip pat dalyvavo daugelyje svarbių LDK įvykių. Straipsnyje atkreiptas dėmesys į Odincevičių giminę, bandoma papildyti jos genealogiją. Odincevičiai savo kilme domėjosi nuo seno: kunigaikštis Semionas Ivanovičius Odincevičius ir jo žmona XVI a. užsakė ir iš Lietuvos Metrikos gavo 1522 m. datuotą išrašą, kuriame pasakojama apie giminės protėvius nuo XIII a. pabaigos. Straipsnyje daugiau dėmesio skiriamas tik tiems Lietuvos istorijos įvykiams, kurie susieti su Andriejaus Semionovičiaus Odincevičiaus asmeniu. Nustatyta, kad XVI a. pirmojoje pusėje tampriausius ryšius Odincevičiai užmezgė su kunigaikščių Podberezskių gimine. Bogdonas Fedorovičius Odincevičius (apie 1460 - po 1528) buvo tos kunigaikščių šakos, iš kurios kilo ir Andriejus Semionovičius, pradininku. Šis giminės atsišakojimas turėjo tik keturias kartas ir užsibaigė Minsko seniūnaičiu Andriejumi Andriejevičiumi Odincevičiumi, mirusiu 1581 m. Straipsnyje detaliai atpasakojami šios giminės šakos atstovų gyvenimai. Autoriaus nuomone, didžioji Minsko horodnyčiaus ir Oršos seniūno Andriejaus Semionovičiaus Odincevičiaus turto dalis atiteko Slanimo teismo seniūno ir jo žmonos Galškos Glebavičiūtės vaikams.

Related Publications:
 • Lietuvos Metrika. Knyga 11 (1518–1523); Užrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 12 (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2001. 856 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 15 (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Žara, 2002. 448 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 224 (1522-1530) ; 4-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1997. cxlvii, 512 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 225 (1528-1547) ; 6-oji Teismų bylų knyga: (XIV a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1995. cxlviii, 336 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 229 (1540-1541); 10-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė tekstus - Stanislovas Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. LXVII, 262 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 230 (1542) ; 11-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė tekstus - I. Valikonytė, S. Viskantaitė, dalykų rodyklę - S. Viskantaitė, I. Valikonytė, asmenvardžių rodyklę - S. Viskantaitė, I. Valikonytė, vietovardžių rodyklę - S. Viskantaitė, L. Steponavičienė]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2001. XXXIX, 119 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 25 (1387–1546); Užrašymų knyga 25 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998. 461 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 3 (1440–1498); Užrašymų knyga 3 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 1998. 166 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 564 (1553–1567); Viešųjų reikalų knyga 7 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. 206 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 8 (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 9 (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2002. 615 p.
 • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego : spisy. T. 1, Województwo wileńskie, XIV-XVIII wiek / opracowali. Warszawa : DiG, 2004. 764 p.
 • Метрыка Вялiкага Княства Лiтоўскага. Кн. 28, 1522-1552; Кніга запісаў 28 (копія канца XVI ст.) / [падрыхтаваў В.С. Мянжынскі]. Мiнск : Athenæum, 2000. 310 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56558
Updated:
2022-01-01 17:13:38
Metrics:
Views: 21
Export: