Деятельность евреев-мытников Великого княжества Литовского в конце XV - середине XVI века (на материалах Литовской Метрики)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Деятельность евреев-мытников Великого княжества Литовского в конце XV - середине XVI века (на материалах Литовской Метрики)
Alternative Title:
Activity of the jewish customs officials of the Grand Duchy of Lithuania at the end of 15th and the middle of 16th centuries (by the Lithuanian Metrika)
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2007, t. 14, p. 9-23
Keywords:
LT
Lietuvos Metrika; žydų muitininkai; Ekonomikos augimas; XV a. pabaigos LDK istorija; XVI a. vidurio LDK istorija.
EN
Lithuanian Metrics; Jewish customers; Economic development; History of the end of the 15th century; History of the middle of the 16th century.
Summary / Abstract:

LTVienos didžiausių įplaukų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK) buvo muito mokesčiai. Viena vertus, jie buvo laikomi kompensacija už naudojimąsi nekilnojamojo turto objektais - tiltais, dambomis ir pan. Kita vertus, muito mokesčiai sudarė pelną, gaunamą už leidimus prekybai, teisę turėti užeigos namus, karčemas, įskaitant alkoholinių gėrimų gamybą bei pardavimą. Straipsnio tikslas parodyti žydų muitininkų darbo ypatumus ir pateikti jų gauto pelno analizę. [Iš leidinio]

ENOne of the greatest income items of the Grand Duchy of Lithuania were customs 'myta'. Initially customs played the role of compensation for using of the real estate such as bridges, dams etc. On the other hand customs were a form of payment for the right of trade license, ownership of the pot-houses (inn), and also for production and sale of the alcoholic drinks. The purpose of the given work is to reflect the activity of the Jewish customs officials as collectors of the customs duties and to show the incomes which were brought by this activity (on the example of the richest Jewish tax-farmer). [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
 • Lietuvos Metrika. Knyga 10 (1440–1523); Užrašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Egidijus Banionis, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 179 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 11 (1518–1523); Užrašymų knyga 11 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997. 228 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 12 (1522–1529); Užrašymų knyga 12 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Darius Antanavičius, Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2001. 856 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 15 (1528–1538); Užrašymų knyga 15 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Artūras Dubonis]. Vilnius : Žara, 2002. 448 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 224 (1522-1530) ; 4-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; spaudai parengė S. Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 1997. cxlvii, 512 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 229 (1540-1541); 10-oji Teismų bylų knyga: (XVI a. pabaigos kopija) / Vilniaus universitetas ; [parengė tekstus - Stanislovas Lazutka ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2003. LXVII, 262 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 4 (1479–1491); Užrašymų knyga 4 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Lina Anužytė]. Vilnius : Žara, 2004. 285 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 567 (1567–1571); Surašymų knyga 10 / Lietuvos istorijos institutas; parengė Algirdas Baliulis. Vilnius : Versus aureus, 2006. 73 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 8 (1499–1514); Užrašymų knyga 8 / Lietuvos istorijos institutas; [parengė Algirdas Baliulis, Romualdas Firkovičius, Darius Antanavičius]. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995. 709 p.
 • Lietuvos Metrika. Knyga 9 (1511–1518); Užrašymų knyga 9 / Lietuvos istorijos institutas, Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; [parengė Krzysztof Pietkiewicz ; tekstus lietuvių k. – Algirdas Baliulis]. Vilnius : Žara, 2002. 615 p.
 • XVI a. pirmosios pusės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muitinės aktai Lietuvos Metrikoje (šaltiniotyrinės problemos) / Laimontas Karalius. Konstantinas Jablonskis ir istorija / sudarė Edmundas Rimša. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. P. 197-214.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14467
Updated:
2018-12-20 23:13:44
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: