Palemonidai, Gediminaičiai ir žemaičiai: kelios pastabos apie lituanistiką "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žemaitijos kronikoje"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Palemonidai, Gediminaičiai ir žemaičiai: kelios pastabos apie lituanistiką "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žemaitijos kronikoje"
Alternative Title:
Palemonids, Gediminids, and Samogitians: some remarks on Lithuanistics in the "Chronicle of the Grand Duchy of Lithuania and Samogitia"
In the Journal:
Lietuvos istorijos studijos [LIS] [Studies of Lithuania's History]. 2021, t. 48, p. 8-32
Keywords:
LT
Metraščiai; Kronikos; Legendos; Lietuvių kilmė; Gediminaičiai; Žemaitija (Samogitia); Onomastika; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius.
EN
15th century; 16th century; 17th century; Annals; Chronicles; Legends; Lithuanian origin; Gediminids; Onomastics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tikrinama hipotezė apie galimą žemaičių bajorų įtaką „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Žemaitijos kronikos“ autoriui. Kronikoje Lietuva ir jos valdovų dinastija kyla iš Žemaitijos. Gediminaičių dinastijos vardų tradicija Žemaitijoje leidžia manyti, kad kronikos autorius šiame regione ieškojo informatoriaus ir, galbūt, pasinaudojo žemaičių vardų tradicija, kurdamas legendinių Palemonidų vardus. Bychoveco kronikoje atsiradęs siužetas apie 1440 m. žemaičių sukilimą ir kai kurios netiesioginės nuorodos leidžia įtarti, kad informatoriumi galėjo būti Stanislovas Orvydas. [Iš leidinio]

ENThe article examines the hypothesis on the possible influence of a Samogitian nobleman on the author of the chronicle of the Grand Duchy of Lithuania and Samogitia. In the chronicle Lithuania and its ruling dynasty are traced back to Samogitia. The tradition of Gediminids’ pagan names in Samogitia suggests that the author of the chronicle was looking for an informer in this region and perhaps used the local naming tradition to create the names of the legendary Palemonids. The plot of the 1440 Samogitians Uprising, which appears in the Bychowec chronicle, as well as some indirect references, suggest that Stanislovas Orvydas may have been the informer. [From the publication]

DOI:
10.15388/LIS.2021.48.1
ISSN:
1392-0448; 1648-9101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/95654
Updated:
2022-06-21 22:55:40
Metrics:
Views: 4
Export: